fbpx Wydział Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii

Symbol: 
O000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Kształcenia

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Redakcji

Kierownicy Stacji

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy naukowo-techniczni