fbpx Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, 13:39

 

dr Mirosława Malinowska – Prodziekan ds. Studenckich, przewodnicząca,

dr Ewa Szymczak - Prodziekan ds. Kształcenia,

mgr Dorota Bemowska – Kierownik Dziekanatu,

mgr Anna Fidor - Przedstawiciel Doktorantów,

dr Włodzimierz Golus - Zakład Limnologii, Erasmus, Opiekun studenckich praktyk zawodowych,

Aleksandra Meger - Przedstawiciel Studentów,

prof. dr hab. Monika Normant-Saremba – Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich,

dr Kamil Nowiński – Zakład Limnologii, Kierownik studenckich praktyk zawodowych,

dr hab. Katarzyna Smolarz profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Z-ca Dyrektora Instytutu Oceanografii ds. organizacji i edukacji,

dr Anna Toruńska-Sitarz – Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii,

prof. dr hab. Wojciech Tylmann - Prodziekan ds. Nauki,

dr Radosław Wróblewski – Z-ca Dyrektora Instytutu Geografii ds. organizacji i edukacji.

 

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 13:25
  • wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  • przygotowanie i wdrażanie wydziałowych procedur i zaleceń służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia,
  • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale,
  • analizowanie i publikowanie wyników ankiet studenckich,
  • opracowanie sprawozdania z oceny własnej i realizacji podejmowanych działań z zakresu jakości kształcenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
  • przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia na Wydziale,
  • podejmowanie innych działań służących zapewnieniu i podniesieniu jakości kształcenia.

Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii w roku akademickim 2021/2022

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 listopada 2021 roku, 9:41