fbpx Kształcenie w języku angielskim | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Kształcenie w języku angielskim

Kształcenie w języku angielskim

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 marca 2021 roku, 21:58

 

Mając świadomość, jak istotne z punktu widzenia absolwentów naszych studiów jest rozwijanie w nich ciekawości świata, kompetencji poznawczych oraz językowych , w ramach realizowanego na Wydziale Oceanografii i Geografii  projektu „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono do oferty dydaktycznej niemal trzydzieści dodatkowych przedmiotów do wyboru w języku angielskim.

Działania te służą uatrakcyjnieniu oferty kształcenia, a także podniesieniu jakości kształcenia. Dzięki podjętej współpracy międzynarodowej z uznanym amerykańskim partnerem zaadaptowane zostały innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia.

Przygotowana oferta dydaktyczna znacząco poszerza możliwość studiowania w ramach wymian międzynarodowych np. Erasmus+  studentom z zagranicy, co w konsekwencji korzystnie wpływa również na rozwój naszych studentów.

Oferta dydaktyczna – przedmioty do wyboru w języku angielskim

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 listopada 2020 roku, 11:32

 

Szanowni Studenci,

W dniach 23 listopada – 2 grudnia br. prowadzone będą zapisy na zajęcia prowadzone w języku angielskim na semestr letni 2020/21. Zajęcia te proponowane są Państwu jako dodatkowe, do wyboru poza obowiązkowym programem studiów.

Istnieje możliwość zapisu na zajęcia:

Fish biology – 30h wykład, 45h ćwiczenia, 5 ECTS

Dynamical Systems Theory in Biology and Oceanography – 45h wykład, 35h ćwiczenia, 7 ECTS

New Cultural Geography – 15h wykład, 15h ćwiczenia, 3 ECTS

Renewable energy – 15h wykład, 2 ECTS

 

Zapisy prowadzone są za posrednictwem formularza FORMS pod adresem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n1qaLbdpQEmhpq9V81ug...