fbpx Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii

Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii

Studenckie Koło Naukowe Geografów

Instytut Geografii

Przewodniczący:
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://skng.geografia.ug.gda.pl/portal.php

E-mail Koła: skngug@gmail.com

log

Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"

Pracownia Systemów Informacji Geograficznej - GIS

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: GISoteka

E-mail Koła: kngisoteka@gmail.com

logo koła GISoteka

Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej

Instytut Oceanografii

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: KNOO

E-mail Koła: knoo.ug@gmail.com

logo KNOO

Studenckie Koło Naukowe Oceanografów

Instytut Oceanografii

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.skno.ug.edu.pl/

E-mail Koła: sknogdynia@gmail.com

logo skno