fbpx System jakości kształcenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

System jakości kształcenia

Założenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 12:55

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Oceanografii  i Geografii działa w oparciu o założenia ogólnouniwersyteckie, w przekonaniu o celowości ciągłego doskonalenia jakości kształcenia kontynuuje i doskonali formy zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Mając świadomość, że zapewnianie jakości jest procesem ciągłym, systematycznym i wieloaspektowym działa w oparciu o wspólne dążenie środowiska akademickie, a także otoczenia Wydziału Oceanografii  i Geografii do osiągania najwyższej jakości w pracy akademickiej opierając się na założeniach wskazanych w Misji Uniwersytetu Gdańskiego.

Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 września 2015 roku, 10:50

W 2012 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii, przyznało ocenę wyróżniającą poświadczoną Certyfikatem Jakości Kształcenia. 

Badania luk kompetencyjnych wśród studentów WOiG

Autor: 
Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 września 2015 roku, 13:34

W celu podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, prowadzimy badania wśród studentów na temat realizacji efektów kształcenia na swoich kierunkach studiów. Badania realizowane są między innymi po to, aby zidentyfikować tzw. luki kompetencyjne. W miarę możliwości Wydziału luki te będą niwelowane, np. poprzez projektowanie zmian w programach studiów, czy oferowanie naszym studentom dodatkowych zajęć, kursów czy możliwości uczestniczenia w tutoringu akademickim.

Badania luk kompetencyjnych wzbogacono o szereg spotkań konsultacyjnych z pracodawcami. Odbyło się kilka spotkań, podczas których pracodawcy zwracali uwagę na obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymagających rewizji. Komentarz po spotkaniach znajduje się w załączniku pod artykułem.