fbpx Stypendium doktoranckie | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 listopada 2021 roku, 13:40

Zarządzenie Rektora UG nr 79/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego można składać w dziekanacie (pokój 205A) w Gdyni do 4 października 2021 roku

 

 

Skład Komisji Stypendialnej:

 prof. dr hab. Wojciech Tylmann - przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Monika Normant-Saremba - członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego - członek Komisji

mgr Karina Bodziach – przedstawiciel doktorantów

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium doktoranckie*:
1. 4873
2. 4878
3. 4872
4. 4876
5. 4879
6. 4871
7. 4870
8. 4661
9. 4529
10. 4528
11. 4618
12. 4521
13. 4523
14. 4536
15.4520
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium doktoranckiego*:
1. 4877
* wg numerów albumu

 

Formularze: