fbpx Stypendium projakosciowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Stypendium projakosciowe

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 listopada 2021 roku, 14:02

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 68/R/19 z dnia 31 lipca 2019 zmieniające zarządzenie 88/R/15 Rektora Uniwersyteu Gdańskiego w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim  (Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm.)

Wnioski o przyznanie stypendium projakościowego można skaładać do 4 października 2021 roku w dziekanacie (pokój 205) w Gdyni

Skład Komisji Stypendialnej:

 prof. dr hab. Wojciech Tylmann - przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Monika Normant-Saremba - członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego - członek Komisji

mgr Karina Bodziach – przedstawiciel doktorantów

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium projakościowe*

1. 4876

2. 4871

3. 4661

4. 4618

5. 4870

6. 4521

7. 4872

8. 4529

9. 4528

10. 4873

11. 4878

* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium projakościowego
1. 4536
2. 4877
3. 4520
 

 

 

 

Formularze: