fbpx Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 marca 2022 roku, 11:33

Na Wydziale Oceanografii i Geografii funkcjonuje rada dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku.

 

Organizację i tryb pracy Rad określa Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej.

Informacje o radach dyscyplin naukowych działających na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Skład Rady Dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku, kadencja 2020 - 2024 - stan na dzień 1.09.2021 roku:

 1. prof. dr hab. Wojciech Tylmann - Przewodniczący,
 2. dr hab. Mariusz Sapota profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Zastępca Przewodniczącego,
 3. prof. dr hab. Jerzy Bolałek, 
 4. prof. dr hab. Roman Cieśliński,
 5. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska,
 6. prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec,
 7. prof. dr hab. Mirosław Grzegorz Miętus,
 8. prof. dr hab. Monika Normant-Saremba,
 9. prof. dr hab. Jarosław Tęgowski,
 10. dr hab. Magdalena Bełdowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 11. dr hab. Luiza Bielecka profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 12. dr hab. Dariusz Borowiak profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 13. dr hab. Dorota Burska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 14. dr hab. Joanna Fac-Beneda profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 15. dr hab. Bożena Graca profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 16. dr hab. Waldemar Grzybowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 17. dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 18. dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 19. dr hab. Leszek Łęczyński profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 20. dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 21. dr hab. Konrad Ocalewicz profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 22. dr hab. Katarzyna Palińska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 23. dr hab. Katarzyna Smolarz profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 24. dr hab. Adam Sokołowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 25. dr hab. Marta Staniszewska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 26. dr hab. Waldemar Surosz profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 27. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 28. dr hab. Małgorzata Witak profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 29. dr hab. Piotr Woźniak profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 30. dr hab. Sylwia Śliwińska-Wilczewska,
 31. dr Agata Błaszczyk,
 32. dr Anna Panasiuk,
 33. mgr Zofia Konarzewska.

 

Obsługę administracyjną Rady Dyscypliny zapewnia Pani mgr Anna Serafin z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii.