fbpx Stypendium Ministra | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Stypendium Ministra

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 lipca 2018 roku, 10:27

Ubiegając się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia doktorant przedstawia swoją kandydaturę rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Termin składania wniosków w dziekanacie upływa 14 września 2018 roku (pokój 205, al. Marszałka Piłsudskiego 46,Gdynia). Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendi...

Stypendia ministra są przyznawane doktorantom na wniosek Rektora. W tym celu Rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć radzie wydziału, która wyraża opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.