fbpx Programy studiów | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Programy studiów

Program studiów

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 6 lutego 2022 roku, 21:10
Rok Program studiów cykl kształcenia
IV

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2018/19-2021/22
IV (pierwsze przedłużenie)

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2017/18-2020/21
IV (drugie przedłużenie)

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2016/17-2019/20

zmiana na Radzie Wydziału 25.09.2018

IV ( osoby na przedłużeniu okresu odbywania studiów doktoranckich z przyczyn innych niż przedłużające się badania naukowe (tj. określonych w § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz1696))

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2015/16-2018/19

zmiana na Radzie Wydziału 25.09.2018

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE I FAKULTATYWNE (lista)