fbpx Badania naukowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Badania naukowe

Badania naukowe na Wydziale

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 marca 2020 roku, 15:53

Instytut Oceanografii podejmuje interdyscyplinarne badania naukowe w strefie brzegowej mórz szelfowych. Badania głównie skoncentrowane są na obszarze południowego Bałtyku, jednakże pracownicy naukowi eksplorują także regiony polarne. Prace naukowców pozwalają na ocenę wpływu na środowisko inwestycji i działalności ekonomicznej na morzu, racjonalne zarządzanie strefą brzegową morza, zrównoważone pozyskiwanie zasobów morza i efektywną ochronę środowiska morskiego.

Główna tematyka badawcza dotyczy następujących zagadnień:

 • Interdyscyplinarne badania ekosystemów wód przybrzeżnych, zwłaszcza na obszarach chronionych Natura 2000
 • Ocena zanieczyszczenia środowiska morskiego i oddziaływania działalności człowieka na środowisko morskie
 • Nowe metody badania ekosystemów morskich, m. in. modele ekohydrodynamiczne opisujące stan oraz przewidujące zmiany w wybranych basenach Morza Bałtyckiego
 • Interdyscyplinarne badania nowych form pozyskiwania żywych zasobów morza
 • Badania społecznego i ekonomicznego znaczenia ekosystemów morskich dla człowieka oraz narzędzia wspomagające decyzje w zarządzaniu zasobami morza
 • Badania wpływu współczesnej zmiany klimatu na funkcjonowanie ekosystemów mórz i oceanów.

Strona internetowa: https://ocean.ug.edu.pl

 

Zakres badań prowadzonych przez Instytut Geografii dotyczy problematyki naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska jako miejsca życia człowieka. Szeroki zakres tematyczny obejmuje współczesną zmianę klimatu, oddziaływania człowiek-środowisko, zrównoważony rozwój, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój społeczno-gospodarczy krajów, regionów i miast.

Główna tematyka badawcza dotyczy następujących zagadnień:

 • Zmienność klimatu ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Bałtyckiego
 • Interdyscyplinarne badania zmian środowiska w późnym glacjale I holocenie
 • Hydrologia strefy brzegowej południowego Bałtyku i obszarów młodoglacjalnych
 • Naturalne i antropogeniczne przeobrażenia jezior w północnej Polsce
 • Socjodemograficzne przekształcenia miast post-socjalistycznych
 • Socjoekonomiczne przekształcenia regionów i miast nadmorskich
 • Monitoring środowiska w różnych skalach przestrzennych

Strona internetowa: https://geografia.ug.edu.pl