fbpx Zarządzenia Dziekana | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana z 2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 kwietnia 2022 roku, 11:29
ZałącznikWielkość
PDF icon 1/DzOiG/22 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. oprac. założeń funkcjonalno-użytkowych budynku WOiG137.98 KB
PDF icon 2/DzOiG/22 z dnia 19.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 17/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku Oceanografia167.79 KB
PDF icon 3/DzOiG/22 z dnia 19.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 22/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku GWiOZW167.36 KB
PDF icon 4/DzOiG/22 z dnia 24.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 19/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku Geografia165.93 KB
PDF icon 5/DzOiG/22 z dnia 31.01.2022 r. ws zmiany zarządzenia 9/DzOiG/21 ws wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr. dydakt.154.74 KB
PDF icon 6/DzOiG/22 z dnia 31.01.2022 r. ws Komisji do rozpatrywania wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr. dydaktycznej143.68 KB
PDF icon 7/DzOiG/22 z dnia 03.02.2022 r. ws Komisji ds. profesury honorowej prof. dr. hab. M. Plińskiego139.44 KB
PDF icon 8/DzOiG/22 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie regulaminu Sympozjum Młodych Oceanografów131.61 KB
PDF icon 8/DzOiG/22 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie regulaminu Sympozjum Młodych Oceanografów_zał. 1150.58 KB
PDF icon 9/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Kapituły Sympozjum Młodych Oceanografów152.59 KB
PDF icon 10/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim 131.04 KB
PDF icon 10/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim-zał.1259.38 KB
PDF icon 11/DzOiG/22 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie powołania Kapituły Sympozjum Młodych Oceanografów159.15 KB
PDF icon 12/DzOiG/22 z dnia 04.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. struktury organizacyjnej WOiG142.71 KB
PDF icon 13/DzOiG/22 z dnia 21.03.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 16/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku ABiT175.99 KB
PDF icon 14/DzOiG/22 z dnia 01.04.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w spr. powołania Wydziałowego Zespołu ds. ZJK137.92 KB
PDF icon 15/DzOiG/22 z dnia 01.04.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 17/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów Oceanografia160.75 KB
PDF icon 16/DzOiG/22 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji dodatkowej do programu NAWA PROM na WOiG140.7 KB

Zarządzenia Dziekana z 2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 lutego 2022 roku, 11:30
ZałącznikWielkość
PDF icon zmienione zarządzeniem nr 2/DzOiG/21: 1/DzOiG/21 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń1.15 MB
PDF icon 2/DzOiG/21 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń136.08 KB
PDF icon 3/DzOiG/21 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie zasad działalności Studenckich Kół Naukowych na WOiG170.07 KB
PDF icon 4/DzOiG/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej141.29 KB
PDF icon 5/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii HR142.81 KB
PDF icon 6/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych138.24 KB
PDF icon 6/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych_zał.1211.42 KB
PDF icon 7/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim130.46 KB
PDF icon 7/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim_zał.1298.69 KB
PDF icon 8/DzOiG/21 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków finansowych SKN WOiG143.17 KB
PDF icon zm. zarząd. 5/DzOiG/22: 9/DzOiG/21 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr dydakt.145.02 KB
PDF icon 10/DzOiG/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyodrębnienia z IG nowego Instytutu...143.34 KB
PDF icon 11/DzOiG/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO139.9 KB
PDF icon zm. zarządzeniem nr 28/DzOiG/21: 12/DzOiG/21 z dnia 07.04.2021 r. w spr. utworzenia rady programowej kier. Hydrografia morska200.25 KB
PDF icon 13/DzOiG/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGM IO140.23 KB
PDF icon 14/DzOiG/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZBPM IO141.09 KB
PDF icon 15/DzOiG/2021 z dnia 05.07.2021 w sprawie obowiązków i zakresu kompetencji Opiekuna roku na WOiG UG149.28 KB
PDF icon 16/DzOiG/21 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta (na zastępstwo) w ZBiEM IO139.62 KB
PDF icon 17/DzOiG/21 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGM IO139.38 KB
PDF icon 18/DzOiG/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu NAWA SPINAKER207.02 KB
PDF icon 19/DzOiG/21 z dnia 27.08.2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Dziekana WOiG142.94 KB
PDF icon 20/DzOiG/21 z dnia 01.10.2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym129.65 KB
PDF icon 20/DzOiG/21 z dnia 01.10.2021 r. w spr. powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem.zimowym_zał.1205.93 KB
PDF icon zm. zarządzeniem 26/DzOiG/21: 21/DzOiG/21 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZFEM IO139.39 KB
PDF icon 22/DzOiG/21 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich WOiG137.77 KB
PDF icon 23/DzOiG/21 z dnia 20.10.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 18/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku studiów GFzG166.93 KB
PDF icon 24/DzOiG/21 z dnia 20.10.2021 zmieniające zarządzenie nr 19/DzOiG/21 w spr. utworzenia rady programowej kierunku studiów Geogr.176.72 KB
PDF icon 25/DzOiG/21 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZGM IO137.04 KB
PDF icon 26/DzOiG/21 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZFEM IO140.77 KB
PDF icon 27/DzOiG/21 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 141.71 KB
PDF icon 28/DzOiG/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmiany składu rady programowej kierunku Hydrografia morska168.39 KB

Zarządzenia Dziekana z 2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, 10:55
ZałącznikWielkość
PDF icon 1/DzOiG/20 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZBiEM IO41.94 KB
PDF icon 2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG54.28 KB
PDF icon 2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG_zał. 168.29 KB
PDF icon 3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG78.92 KB
PDF icon 3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG_zał. 1295.94 KB
PDF icon 4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim79.81 KB
PDF icon 4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem.letnim_zał.1180.46 KB
PDF icon 5/DzOiG/20 z dnia 03.04.2020 r. sprawie archiwizacji wyników egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych zdalnie na WOiG90.69 KB
PDF icon 6/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO83.97 KB
PDF icon 7/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGSE IG83.02 KB
PDF icon 8/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZEEOM IO83.43 KB
PDF icon 9/DzOiG/20 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska profesora uczelni w ZOF IO83.48 KB
PDF icon 10/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZFEM IO83.48 KB
PDF icon 11/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZMiK IG83.31 KB
PDF icon zmienione zarządzeniem nr 19/DzOiG/21: 12/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG 146.49 KB
PDF icon 13/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO140.37 KB
PDF icon 14/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZOF IO138.52 KB
PDF icon 15/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia191.55 KB
PDF icon zm. zarządz. nr 13/DzOiG/22: 16/DzOiG/20 z dn. 28.09.2020 r. w spr. utworz. rady progr. kier. Akwakultura-biznes i technologia206.79 KB
PDF icon zm. zarządz. nr 15/DzOiG/22 oraz 2/DzOiG/22: 17/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady progr. kier. Oceanografia198.01 KB
PDF icon zmienione zarządzeniem nr 24/DzOiG/21: 18/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady programowej kier. studiów GFzG204.25 KB
PDF icon zm. zarz. nr 4/DzOiG/22 oraz 23/DzOiG/21: 19/DzOiG/20 z dn. 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady programowej kier. stud. Geogr.196.62 KB
PDF icon 20/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna191.87 KB
PDF icon 21/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geogr. społ.-ekon. z elem. GIS210.57 KB
PDF icon zm. zarządzeniem nr 3/DzOiG/22: 22/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku GWiOZW202.27 KB
PDF icon 23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym131.37 KB
PDF icon 23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów naucz. ze st. dr w sem. zimowym_zał. 1288.03 KB
PDF icon zm. zarządz. nr 14/DzOiG/22 oraz 27/DzOiG/21 oraz 26/DzOiG/20: 24/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania WZds.ZJK 143.61 KB
PDF icon 25/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt139.28 KB
PDF icon 26/DzOiG/20 z dnia 04.11.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w sprawie powołania WZds.ZJK138.77 KB
PDF icon 27/DzOiG/20 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZG IO136.63 KB
PDF icon 28/DzOiG/20 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko profesora uczelni w SL IG w Borucinie139.7 KB
PDF icon 29/DzOiG/20 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO138.33 KB

Zarządzenia Dziekana z 2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 lutego 2021 roku, 8:11
ZałącznikWielkość
PDF icon 1/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG40.09 KB
PDF icon 2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym31.48 KB
PDF icon 2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym_zał. 157.73 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:3/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia59.27 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:4/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów ABT64.58 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:5/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia60.27 KB
PDF icon NIEAKTUALNE: 6/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GFzG63.24 KB
PDF icon NIEAKTUALNE: 7/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna61.74 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:8/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GSEzGIS66.04 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:9/DzOiG/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia61.24 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:10/DzOiG/19 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GWiOZW63.79 KB
PDF icon 11/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO42.88 KB
PDF icon 12/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO41.33 KB
PDF icon 13/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZGM IO41.83 KB
PDF icon uchylone zarządzeniem nr 6/DzOiG/21: 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk WOiG UG41.51 KB
PDF icon NIEAKTUALNE: 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych WOiG UG_zał.1 67.19 KB
PDF icon 15/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie obowiązku dydaktycznego uczestników Szkoły Doktorskiej NŚiP na WOiG45.11 KB
PDF icon 16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG79.8 KB
PDF icon 16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG_zał. 1152.9 KB

Zarządzenia Dziekana z 2016 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lutego 2020 roku, 11:51