fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 kwietnia 2020 roku, 12:30

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne
     

Poziom studiów: I stopień            

Profil studiów: ogólnoakademicki    

      

                                                                                                                             

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

60 4

2

Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

60 4

3

Geografia ekonomiczna 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

60 4

4

Architektura krajobrazu 30 2 E                   15 2 ZO             45 4

5

ABC IT*          

 

 

 

 

     

20

1

ZO

   

 

 

 

 

20 1

6

Ekonomia

20 1 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30 3

7

Prawoznawstwo

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Kulturoznawstwo

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2
9 Socjologia 30 1 ZO                                     30 1

10

Geodezja i kartografia

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

3

11 Język obcy       30 2 ZO                               30 2

 

Razem w semestrze:

245

15

 

30

2

 

 

 

 

   

 

50 5

 

105

8

 

 

 

 

430 30

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1 Innowacyjna gospodarka przestrzenna spojrzenie w przyszłość* 20 1 ZO                                     20 1

2

Geodezja i kartografia

15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

   

 

 

 

30 2

3

Język obcy       30 2 ZO                               30 2

4

Fundusze i programy Unii Europejskiej 20 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

20 2

5

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 30 2 E                         30 2 ZO       60 4

6

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska 30 2 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

45 3

7

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej 30 2 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

60 4

8

Środowisko przyrodnicze i antropogeniczne Polski 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45 3

9

Samorząd terytorialny 30 2 E  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45 3

10

Historia urbanistyki 30 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

15

1

ZO

 

 

 

45 2
11 Ćwiczenia terenowe – środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej (5 dni)                                     30 2 ZO 30 2
12 Ćwiczenia terenowe – społ.-ekonom. podstawy gospodarki przestrzennej (5 dni)                                     30 2 ZO 30 2

 

Razem w semestrze:

235

15

 

30 2

 

 

 

 

   

 

15 1

 

120 8

 

60

4

 

460 30
Razem w I roku studiów 480 30   60 4               15 1   285 20   60 8   890 60

ROK II SEMESTR 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską

30 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

60 3

2

Projektowanie urbanistyczne 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

45 3

3

Statystyka* 15 2 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

4

Statystyka w gospodarce przestrzennej                               30 2 ZO       30 2

5

Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO                                     10 1

6

ABC Prawa* 20 1 ZO                                     20 1

7

Rysunek techniczny i planistyczny      

 

 

 

 

 

 

     

45

3

ZO

 

 

 

 

 

 

45 3

8

Wychowanie fizyczne      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

30

0

Z

 

 

 

30 0

9

Geografia i historia Unii Europejskiej 30 2 ZO                                     30 2
10 Podstawy ochrony środowiska 30 1 E                         15 2 ZO       45 3
11 Komunikacja międzykulturowa 15 2 ZO                                     15 2
12 Geograficzne systemy informacji przestrzennej 30 2 ZO                   30 2 ZO             60 4
13 Recent findings in urban socio-economics development 30 2 ZO                                     30 2
14 Język obcy       30 2 ZO                               30 2

 

Razem w semestrze:

225

15

 

30 2

 

 

 

 

   

 

75 5

 

135 8

 

 

 

 

465 30

ROK II SEMESTR 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

ABC Przedsiebiorczości*

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

20

1 ZO

 

 

 

20 1

2

Język obcy       30 2 E/ZO                               30 2

3

Planowanie przestrzenne 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

60 4

4

Gospodarka nieruchomościami 30 2 E                         15 2 ZO       45 4

5

Metody analizy przestrzennej 15 1 ZO    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

45 3

6

Rozwój lokalny i regionalny 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

30 2

7

Ekologia krajobrazu 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO    

 

45 3

8

Ekonomika miast i regionów 30 1 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

45 3
9 Geografia Pomorza 30 1 ZO                                     30 1
10 Demografia 15 1 ZO                         15 1 ZO       30 2
11 Geograficzne systemy informacji przestrzennej                         30 2 ZO             30 2
11 Ćwiczenia terenowe - zagospdoarowanie przestrzenne (5 dni)                                     30 3 ZO 30 3

 

Razem w semestrze:

195

11   30 2

 

 

 

 

   

 

90 6

 

95 8   30

3

  440 30
Razem w II roku studiów 420 26   60 4               165 11   230 16   30 3   905 60

ROK III SEMESTR 5

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1. Wykład do wyboru 2 15 2 ZO                                     15 2

2.

Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

30 2

3.

Systemy geoinformacyjne i źródła danych w planowaniu przestrzennym 15 1 ZO    

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO      

 

 

 

30 2

4.

Planowanie infrastruktury technicznej 30 2 E                   15 1 ZO             45 3

5.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 30 1 ZO                         15 2 ZO       45 3

6.

Procedury ocen oddziaływania na środowisko 30 2 ZO                         15 1 ZO       45 3

7.

Wykład do wyboru 1 20 2 ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

20 2
8. Academic English*                               10 1 ZO       10 1
9. Wychowanie fizyczne                               30 0 Z       30 0

10.

Pracownia licencjacka      

 

 

 

 

 

 

     

15

6

ZO

 

   

 

 

 

15 6

11.

Seminarium licencjackie             30 6 ZO                         30 6

 

Razem w semestrze:

155

11

 

   

 

30

6

 

   

 

45 8

 

85 5

 

 

 

 

315 30

ROK III SEMESTR 6

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Pracownia licencjacka

     

 

 

 

 

 

 

30

8

ZO

     

 

   

 

 

 

30 8

2

Seminarium licencjackie             30 11 ZO                         30 11

3

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

30 2

4

Politologia 30 3 ZO                                     30 3
5 ABC Odpowiedzialności społecznej* 10 1 ZO                                     10 1

6

Praktyka zawodowa (120 godz.-3 tyg.)        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

120

5

 

120 5

 

Razem w semestrze:

55 5      

 

30

11

 

30 8

 

      15 1   120 5   250 30
Razem w III roku studiów 210 16         60 17   30 8   45 8   100 6   120 5   565 60

 

Lista przedmiotów do wyboru

lp. przedmiot prowadzący
1 Ekotransport dr M. Połom
2 Sacrum w przestrzeni publicznej  dr hab. L. Przybylska, prof. nadzw.
3 Krajobraz kulturowy dr hab. M. Czepczyński, prof. nadzw.
4 Rola transportu w gospodarce prof. dr hab. Z. Kordel
5 Holistyczne ujęcie przestrzeni dr T. Sadoń-Osowiecka
6 Woda w mieście dr I. Chlost
7 praca, miejsce i przestrzeń dr M. Tarkowski
8 Jak zrozumieć współczesne miasto? Odporność i adaptacja do zmian klimatu dr A. Kaczorowska

Legenda:
* zajęcia przygotowane w ramach modyfikacji programu studiów projekt POWER ProUG

zajęcia do wyboru realizowane w wymiarze co najmnie 30% punktów ECTS w tym do wyboru z listy przedmiotów oferowanych


E - egzamin
ZO - zaliczenie na ocenę
Z -  zaliczenie bez oceny

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.