fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 maja 2019 roku, 14:56

 

Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne II stopnia

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Profil studiów: ogólnoakademicki             
       

 

ROK I SEMESTR 1 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwerstaorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Organizacja i zarządzanie

15 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Polityka regionalna 30 3 E  

 

 

 

 

 

20

2

ZO

           

 

 

 

50 5

3

Prawo zagospodarowania przestrzeni 30 3 E

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

           

 

 

 

45 5

4

Ekofizjografia planistyczna 15 2 E             15 2 ZO                   30 4

5

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny          

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

15 2

6

Język obcy          

 

      15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

15 2

7

Seminarium magisterskie       20

10

ZO              

 

 

 

 

 

 

 

 

20 10

 

Razem w semestrze:

90 10   20 10         80 10                     190 30

 

ROK I SEMESTR 2 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język obcy

         

 

 

 

 

15

2

E/ZO

           

 

 

 

15 2

2

Seminarium magisterskie       20

10

ZO

   

 

 

 

 

           

 

 

 

20 10

3

GiS (techniczna, społ.-ekon., środowiskowa)                   30 4 ZO                   30 4

4

Gospodarka wodna 15 2 E    

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 4

5

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego 15 2 E             15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 4

6

Planowanie systemów transportowych 15 2 ZO  

 

        10 2 ZO  

 

 

   

 

 

 

 

25 4
7 Wycena nieruchomości                   10 2 ZO                   10 2

 

Razem w semestrze:

45 6   20 10         95 14                     160 30
Razem w I roku studiów 135 16   40 20         175 24                     350 60

 

ROK II SEMESTR 3 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej

10 1 E  

 

 

 

 

 

20

2

ZO

           

 

 

 

30 3

2

Marketing terytorialny 15 2 E  

 

 

 

 

 

15

2

ZO

           

 

 

 

30 4

3

Przedmiot do wyboru 1 30 3 E                                     30 3

4

Przedmiot do wyboru 2 10 1 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

10 1
5 Przedmiot do wyboru 3 10 1 ZO                                     10 1

6

Seminarium magisterskie      

20

10

ZO

   

 

     

 

 

 

     

 

 

 

20 10

7

Pracownia magisterska      

 

 

 

 

 

 

     

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

10 2

8

Partycypacja społeczna 10 2 E      

 

 

 

20 2 ZO

 

 

 

   

 

 

 

 

30 4
9 Praktyka zawodowa                                     60 2 ZO 60 2

 

Razem w semestrze:

85

10   20 10      

 

55 6

 

10 2            

 

230 30

 

ROK II SEMESTR 4 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium magisterskie

      20

12

ZO

   

 

 

 

 

           

 

 

 

20 12

2

Pracownia magisterska        

 

 

 

 

 

   

 

10 2 ZO      

 

 

 

10 2

3

Przedmiot do wyboru 4 10 2 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

10 2
4 Przedmiot do wyboru 5 10 2 ZO                                     10 2

5

Analiza i modelowanie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15 2 E    

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 4

6

Planowanie rozwoju miast 10 1 E    

 

      20 3 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 4

7

Gospodarka mieszkaniowa 20 2 E             10 2 ZO

 

                30 4

 

Razem w semestrze:

65 9   20 12         45 7   10 2               140 30
Razem w II roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 150 19   40 22         100 13   20 4         60 2   370 60

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny

zajęcia do wyboru realizowane w wymiarze co najmniej 30% punktó,w ECTS w tym przedmioty do wyboru z listy

Lista przedmiotów do wyboru
lp. przedmiot prowadzący
1 Miejskie obszary problemowe oraz ich rewitalizacja  dr A. Morawska, dr hab. T. Michalski, prof.. UG
2 Sacrum w przestrzeni publicznej  dr hab. L. Przybylska, prof. UG
3 Geografia kultury dr hab. M. Czepczyński, prof. UG
4 Antropologia przestrzeni miejskich dr hab. M. Czepczyński, prof. UG
5 Logistyka w gospodarce przestrzennej prof. Z. Kordel
6 Geografia miejsc dzieci i młodzieży  dr T. Sadoń-Osowiecka
7 Monitoring środowiska dr I. Chlost, dr M. Owczarek
8 Klimatyczne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dr M. Owczarek
9 Woda w środowisku człowieka dr hab. J. Fac-Beneda, prof. UG 
10 Zaproszenie do projektowania miast - nowe modele interakcji społecznych dr A. Kaczorowska
11 Dzidzictwo kulturowe Pomorza dr W. Maślanka