fbpx Bartłomiej Jan Kulas | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Bartłomiej Jan Kulas

Bartłomiej Jan Kulas

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2021 roku

magister Geografii

Bartłomiej Jan Kulas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ordynacja wyborcza w Polsce a wyniki wyborów parlamentarnych. Wariantowa analiza możliwych zmian w ujęciu geografii wyborczej.”

„Electoral law in Poland and the results of parliamentary elections Variant analysis of possible changesin terms of electoral geography.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: Dr hab. Jan A. Wendt profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci: Dr. hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Dr hab. Roman Matykowski, emeryt. prof. UAM, Prof. dr hab. Marek Sobczyński

Dyplom nr 4678.


Gdańsk, 06 lipca 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska mgra Bartłomieja Kulasa6.29 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract148.48 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie232.85 KB
Data publikacji: środa, 31 marca 2021 roku, 15:58
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 lipca 2021 roku, 8:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka