fbpx Uchwały | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Uchwały

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 kwietnia 2022 roku, 11:15
numer uchwały data podjęcia treść uchwały
24/2020 23.10.2020 powołanie Komisji Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku ds. postępowań o nadanie stopni naukowych
25/2020 23.10.2020 powołanie Komisji Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku ds.ewaluacji działalności naukowej
26/2020 23.10.2020 przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gębki i dopuszenie do jej publicznej obrony
27/2020 23.10.2020 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Guellard
28/2020 20.11.2020 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gębki
29/2020 20.11.2020 nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Gębce oraz wyróżnienie pracy
30/2020 20.11.2020 przyjecie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Grajewskiej i dopuszczenie do jej publicznej obrony
31/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Monice Grońskiej
32.2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Dominice Hetko
33/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Dominice Hetko
34/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Barbarze Konopko
35/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora  pomocniczego mgr Barbarze Konopko
36/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Zuzannie Lipińskiej
37/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Marii Osińskiej
38/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Marii Osińskiej
39/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr. Rafałowi Rożyńskiemu
40/2020 18.12.2020 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Grajewskiej
41/2020 18.12.2020 nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Grajewskiej oraz wyróżnienie pracy
42/2020 18.12.2020 przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świeżak i dopuszczenie do jej publicznej obrony
43/2020 18.12.2020 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty
44/2020 18.12.2020 brak zgody na wyznaczenie promotora mgr Gracjanie Budzałek
45/2020 18.12.2020 wyznaczenie promotora mgr Marlenie Pawłowskiej
46/2020 18.12.2020 wyznaczenie promotora mgr Marlenie Pawłowskiej
1/2021 15.01.2021 zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Piwosz
2/2021 15.01.2021 rezygnacja prof. Jerzego Bolałka z promotorstwa rozprawy doktorskiej mgr Olgi Brocławik
3/2021 15.01.2021 wyznaczenie nowego promotora mgr Oldze Brocławik
4/2021 15.01.2021 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świeżak
5/2021 15.01.2021 nadanie stopnia doktora mgr Justynie Świeżak
6/2021 19.02.2021 wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty
7/2021 19.02.2021 wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Wenty
8/2021 19.02.2021 wybór przedmiotów oraz członków Komisji egzaminów doktorskich mgr Marty Wenty
9/2021 19.02.2021 rezygnacja dr hab. Małgorzaty Witak z promotorstwa rozprawy doktorskiej mgr Marty Misiewicz
10/2021 19.02.2021 wyznaczenie nowego promotora mgr Marcie Misiewicz
11/2021 19.03.2021 powołanie Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Piwosz
12/2021 19.03.2021 wyznaczenie promotora mgr Gracjanie Budzałek
13/2021 19.03.2021 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Gracjanie Budzałek
14/2021 16.04.2021 zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Jarosławowi Pędzińskiemu
15/2021 14.05.2021 przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty i dopuszczenie do jej publiicznej obrony
16/2021 14.05.2021 uzupełnienie składu Komisji ds. Postępowań Naukowych
17/2021 18.06.2021 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty
18/2021 18.06.2021 nadanie stopnia doktora mgr Marcie Wencie oraz wyróżnienie pracy
19/2021 18.06.2021 wyznaczenie nowego promotora mgr Tatianie Guellard
20/2021 9.07.2021 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Piwosz
21/2021 9.07.2021 wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Joannie Kiełczewskiej
22/2021 9.07.2021 wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kiełczewskiej
23/2021 9.07.2021 wybór przedmiotów oraz członków egzaminów doktorskich mgr Joanny Kiełczewskiej
24/2021 9.07.2021 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Guellard
25/2021 5.11.2021 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Marcina Polonisa
26/2021 5.11.2021 projekt szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
27/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
28/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
29/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
30/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
31/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
32/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
33/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
34/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
35/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
36/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
37/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
38/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
39/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
40/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
41/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Joannie Buch
42/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Joannie Buch
43/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Aleksandrze Jobskiej
44/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Aleksandrze Jobskiej
45/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Marcelinie Kasuła
46/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Marii Kril
47/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Natalii Miernik
48/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Patrycji Płońskiej
49/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Patrycji Płońskiej
50/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Adrianie Wojdasiewicz
51/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Adrianie Wojdasiewicz
52/2021 3.12.2021 dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kiełczewskiej
53/2021 3.12.2021 wyznaczenie promotora mgr. Neilowi Dube
1/2022 14.01.2022 rezygnacja dr. Jakuba Idczaka z promotorstwa pomocniczego
2/2022 14.01.2022 nadanie stopnia doktora mgr Joannie Kiełczewskiej
3/2022 14.01.2022 wyróżnienie pracy dr Joanny Kiełczewskiej
4/2022 25.02.2022 przyjecie pracy mgr Angeliki Słomskiej i dopuszczenie do publicznej obrony
5/2022 25.02.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Trzcińskiej
6/2022 25.02.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Trzcińskiej
7/2022 25.02.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Trzcińskiej stopnia doktora
8/2022 25.02.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Trzcińskiej stopnia doktora
9/2022 25.02.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Trzcińskiej stopnia doktora
10/2022 25.02.2022 wyznaczenie promotora mgr Annie Fidor
11/2022 25.02.2022 wyznaczenie promotora mgr. Ryszardowi Traczykowi
12/2022 25.02.2022 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Mańko
13/2022 25.02.2022 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Pezackiego
14/2022 11.03.2022 nadanie stopnia doktora mgr Angelice Słomskiej
15/2022 11.03.2022 przyjecie pracy mgr. Marcina Polonisa i dopuszczenie do publicznej obrony
16/2022 11.03.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Patrykowi Pezackiemu
17/2022 11.03.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Patrykowi Pezackiemu
18.2022 11.03.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrykowi Pezackiemu stopnia doktora
19.2022 11.03.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrykowi Pezackiemu stopnia doktora
20/2022 11.03.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrykowi Pezackiemu stopnia doktora
21/2022 11.03.2022 wyznaczenie promotora mgr Aleksandrze Cupiał
22/2022 11.03.2022 wyznaczenie promotora mgr Agnieszcze Szczerbie
23/2022 11.03.2022 wyznaczenie promotora mgr Agnieszcze Szczerbie
24/2022 08.04.2022 przyjęcie pracy mgr T. Guellard i dopuszczenie do obrony
25/2022 08.04.2022 przyjecie pracy mgr A. Kamińskiej i dopuszczenie do obrony
26/2022 08.04.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Pawlak
27/2022 08.04.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Pawlak
28/2022 08.04.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Pawlak stopnia doktora
29/2022 08.04.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Pawlak stopnia doktora
30/2022 08.04.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Pawlak stopnia doktora
31/2022 08.04.2022 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Tarasiewicza
32/2022 08.04.2022 wyznaczenie prpmotora mgr Klaudii Świackiej
33/2022 08.04.2022 nadanie stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
34/2022 08.04.2022 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Polonisa