fbpx Przewody doktorskie | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, 10:22
Imię i
nazwisko
data tytuł rozprawy doktorskiej Recenzenci Załączniki Streszczenie
Joanna Pawlak

wszczęcie przewodu:
11.01.2019 r.

"Transmission of parasites by marine crustaceans which constitute food of cod Gadus morhua from the southern Baltic", w j. polskim: ("Transmisja pasożytów przez skorupiaki morskie stanowiące pokarm dorsza Gadus morhua z południowego Bałtyku")

promotor: prof. dr hab. Magdalena Podolska

promotor pomocniczy: dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn

prof. dr hab. Ewa Dzika

dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG

recenzja prof. dr hab. Ewy Dzikiej

recenzja dr. hab. Leszka Rolbieckiego, prof. UG

streszczenie

abstract

Karolina Trzcińska

wszczęcie przewodu: 02.03.2018 r.

"Characteristic features of acoustic signals backscattering from benthic habitats in the southern Baltic Sea", w j. polskim: ("Charakterystyczne cechy rozpraszania wstecznego sygnałów akustycznych od siedlisk dennych w południowym Bałtyku").

promotor: prof. dr hab. Jarosław Tęgowski

promotor: Dr. Jens Schneider von Deimling

prof. dr hab. Zygmunt Klusek

dr hab. inż. Marek Moszyński prof. PG

recenzja prof. dr. hab. Zygmunta Kluska

recenzja dr. hab. inż. Marka Moszyńskiego prof. PG

 

streszczenie

abstract

Patryk Pezacki

wszczęcie przewodu:
23.11.2018 r..

„Charakterystyczne cechy rozkładów przestrzennych siły objętościowego rozpraszania wstecznego – rozpraszanie fal akustycznych na rybach Zatoki Puckiej”

promotor: dr hab. Natalia Gorska prof. IO PAN

prof. dr hab. inż. Roman Salamon

prof. dr hab. Jarosław Tęgowski

recenzja prof. dr. hab. inż. Romana Salamona

recenzja prof. dr. hab. Jarosława Tęgowskiego

streszczenie

abstract

 

Tatiana Guellard

wszczęcie przewodu:
05.12.2014 r.

 

„Endocrine aspects of round goby (Neogobius melanostomus) reproductive physiology with particular emphasis on disruptions caused by exogenous 17β-estradiol”

promotor: prof. dr hab. Monika Normant-Saremba

promotor pomocniczy:
dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak

dr hab. inż. Beata Więcaszek prof. ZUT

dr hab. inż Małgorzata Woźniak prof. UWM

recenzja dr hab. inż. Beaty Więcaszek prof. ZUT

recenzja dr hab. inż. Małgorzaty Woźniak prof. UWM

streszczenie w języku polskim

streszczenie w języku angielskim

Agnieszka Kamińska

wszczęcie przewodu:
07.10.2016 r.

„The role of land and sea in the formation of carbon deposition into the urbanized coastal zone of the southern Baltic”

promotor: dr hab. Anita Lewandowska prof. UG

dr hab. Maciej Górka prof. UWr

dr hab. Iwona Kurzyca prof. UAM

recenzja dr. hab. Macieja Górki prof. UWr

recenzja dr hab. Iwony Kurzycy prof. UAM

streszczenie w języku polskim

abstract