fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 listopada 2020 roku, 13:40

 

Geografia społeczno - ekonomiczna z elementami GIS, studia stacjonarne II stopnia       

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne               

 

                                                                                                                               

ROK I SEMESTR 1 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium magisterskie       30

4

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 4

2

Sozologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju kraju 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

30 2

3

Teorie i koncepcje w geografii społeczno - ekonomicznej 30 3 E                                     30 3

4

Metodyka badań społecznych 30 3 E    

 

 

 

 

30 3 ZO

 

 

 

     

 

 

 

60 6

5

Rozwój współczesnych miast 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 3

6

Metody analizy i wizualizacji społeczno - gospodarczych danych przestrzennych 15 2 E

 

 

 

 

 

 

     

45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

60 6

7

Przyrodnicze uwarunkowania relacji człowiek - środowisko 30 3 E          

 

 

 

 

30 3 ZO

 

 

 

 

 

 

60 6

 

Razem w semestrze:

150

14   30 4  

 

 

 

45 5

 

75 7          

 

 

300 30

                                                                                                   

ROK I SEMESTR 2 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwerstaorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Pracownia magisterska

         

 

 

 

 

   

 

30 2 ZO      

 

 

 

30 2

2

Seminarium magisterskie       30 4

ZO

 

 

 

   

 

     

 

   

 

 

 

30 4

3

Lektorat jezyka angielskiego          

 

   

 

   

 

30 3 ZO        

 

  30 3

4

Zaawansowany GIS w geografii społeczno - ekonomicznej                         45 5 ZO             45 5

5

Rozwój współczesnych miast 30 3 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

            30 3
6 Transport a zagospodarowanie przestrzenne 30 3 E             30 3 ZO                   60 6

7

Programowanie i planowanie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 45 4 E

 

 

 

 

 

 

     

30

3

ZO

     

 

 

 

75 7

 

Razem w semestrze:

105 10   30 4         30 3   135 13               300 30

                                                                                                                                                                                                                                     

ROK II SEMESTR 3 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Pracownia magisterska        

 

 

 

 

 

   

 

30 3 ZO      

 

 

 

30 3

2

Seminarium magisterskie      

30

6

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 6

3

Przedmiot do wyboru 30 2 ZO                                     30 2

4

Zaawansowany GIS w geografii społeczno - ekonomicznej          

 

 

 

 

     

45

5

ZO

     

 

 

 

45 5

5

Nowe kierunki rozwoju turystyki 15 1 ZO          

 

15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 3

6

Gospodarska morska 30 3 E

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO    

 

 

 

 

 

 

 

60 5
7 Obsługa logistyczna regionów i miast 15 1 E             15 2 ZO                   30 3

8

Przestrzeń kulturowa 30 3 E      

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

30 3

 

Razem w semestrze:

120

10   30 6  

 

 

 

60 6

 

75 8               285 30

                                                                                                  

ROK II SEMESTR 4 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1 Pracownia magisterska                         30 7 ZO             30 7
2

Seminarium magisterskie

      30

12

ZO

     

 

 

 

           

 

 

 

30 12
3 Nowe kierunki rozwoju turystyki 30 3 E      

 

 

 

   

 

     

 

   

 

 

 

30 3
4 Zasady i planowanie gospodarki niskoemisyjnej 15 1 ZO  

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO        

 

  30 3
5 Przestrzeń kulturowa                   30 3 ZO                   30 3
6 Praktyka zawodowa                                     60 2 ZO 60 2

 

Razem w semestrze:

45 4   30 12         30 3   45 9         60 2   210 30

                                                                                                  

Razem w II roku studiów: 165 14   60 18         90 9   120 17         60 2   495 60

zajęcia do wyboru realizowane w wymiarze co najmniej 30% punktów ECTS w tym przedmioty do wyboru z listy

W semestrze 1 studenci biorą udział w szkoleniu BHP oraz szkoleniu bibliotecznym.                    
Przewiduje się możliwość realizacji Specjalizacji nauczycielskiej: geografia. Specjalizację będą mogli realizować jedynie absolwenci geografii pierwszego stopnia
Plan studiów specjalizacji nauczycielskiej zostanie opracowany po opublikowaniu przez MEN standardów kształcenia nauczycieli.    
  Legenda:                                                            
                                                               
E egzamin                                                            
EK egzamin końcowy (lektorat)                                                          
ZO zaliczenie na ocenę                                                            
Z zaliczenie bez oceny