fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 listopada 2020 roku, 11:01

Geografia fizyczna z geoinformacją, studia stacjonarne II stopnia       

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

   

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne               

 

                                                                                                                               

ROK I SEMESTR 1 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

System środowiska przyrodniczego 30 3 ZO    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 3

2

Koncepcja antropocenu 15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

15 2

3

Współczesna zmiana klimatu 45 5 E                                     45 5

4

Rekonstrukcje środowiska 45 5 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

45 5

5

Przemiany stosunków wodnych 45 5 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

45 5

6

Wprowadzenie do geoinformacji 15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

      45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

60 6

7

Przetwarzanie danych 30 3 E          

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

30 2
8 Konwersatorium             30 2 ZO                         30 2

 

Razem w semestrze:

195

22        

30

2

 

      75 6          

 

 

300 30

                                                                                                   

ROK I SEMESTR 2 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwerstaorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Geoinformacja w monitoringu  środowiska

30 3 ZO    

 

 

 

 

   

 

           

 

 

 

30 3

2

Klimatologia synoptyczna 30 4 E    

 

 

 

 

   

 

     

 

   

 

 

 

30 4

3

Waloryzacja zasobów wodnych 30 4 E    

 

   

 

   

 

             

 

  30 4

4

Dynamika strefy brzegowej morza 30 4 E                                     30 4

5

GIS - Zastosowania tematyczne          

 

 

 

 

     

45

5

ZO

            45 5
6 Wnioskowanie statystyczne                         30 2 ZO             30 2

7

Szkoła letnia - Interdyscyplinarne badania przekształceń środowiska przyrodniczego      

 

 

 

 

 

 

     

30

3

ZO

     

 

 

 

30 3
8 Seminarium magisterskie*       30 3 ZO                               30 3
9 Pracownia magisterska*                         15 2 ZO             15 2

 

Razem w semestrze:

120 15   30 3               120 12               270 30
Razem w I roku studiów: 315 37   30 3   30 2         195 18               570 60

   

ROK II SEMESTR 3 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Przyrodnicze zjawiska ekstremalne 30 2 E  

 

 

 

 

 

   

 

30 2 ZO      

 

 

 

60 4

2

Przedmiot do wyboru 1*          

 

 

 

 

 

 

 

15 2 ZO      

 

 

 

15 2

3

Przedmiot do wyboru 2*                         15 2 ZO             15 2

4

Esej naukowy          

 

 

 

 

     

15

2

ZO

     

 

 

 

15 2

5

GIS - Pracownia projektowa                

 

     

45

3

ZO

     

 

 

 

45 3

6

Wizualizacja danych      

 

 

 

 

 

 

      30 2

ZO

 

 

 

 

 

 

30 2
7 Lektorat języka angielskiego**                   30 3 ZO                   30 3

8

Seminarium magisterskie*       30 5 ZO

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

30 5
9 Pracownia magisterska*                         45 5 ZO             45 5
10 Praktyka zawodowa                                     60 2 ZO 60 2

 

Razem w semestrze:

30

2   30 5  

 

 

 

30 3

 

195 18         60 2   345 30

                                                                                                  

ROK II SEMESTR 4 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1 Komercjalizacja wyników badań** 15 2 ZO                                     15 2
2

Prezentacja prac naukowych

         

 

     

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

30 2
3 Seminarium magisterskie*       30 10 ZO

 

 

 

   

 

     

 

   

 

 

 

30 10
4 Pracownia magisterska        

 

 

     

 

 

 

90 16 ZO        

 

  90 16

 

Razem w semestrze:

15 2   30 10               90 16   30 2         165 30

                                                                                             

Razem w II roku studiów: 45 4   60 15         30 3   285 34   30 2   60 2   510 60
W semestrze 1 studenci biorą udział w szkoleniu BHP oraz szkoleniu bibliotecznym.                    
Przewiduje się możliwość realizacji Specjalizacji nauczycielskiej: geografia. Specjalizację będą mogli realizować jedynie absolwenci geografii pierwszego stopnia
Plan studiów specjalizacji nauczycielskiej zostanie opracowany po opublikowaniu przez MEN standardów kształcenia nauczycieli.    
Przedmioty do wyboru (semestr trzeci) realizowane będą w ramach przedmiotów z innyh kierunków WOiG II stopnia lub z puli wydziałowych przedmiotów do wyboru w języku angielskim.    
* zajęcia do wyboru, łacznie 45 ECTS    
** zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, łącznie 5 ECTS    

  Legenda:                                                            
                                                               
E egzamin                                                            
ZO zaliczenie na ocenę                                                            
Z zaliczenie bez oceny