fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 lutego 2019 roku, 14:40

Kierunek: Gospodarka przestrzenna                         Poziom studiów: II stopień                     Profil studiów: ogólnoakademicki             
Forma studiów: niestacjonarne              Cykl kształcenia: 2018-2020

 

ROK I SEMESTR 1 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Organizacja i zarządzanie

15 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Polityka regionalna 30 3 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 2 ZO

 

 

 

50 5

3

Prawo zagospodarowania przestrzeni 30 3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 2 ZO

 

 

 

45 5

4

Ekofizjografia planistyczna 15 2 E                         15 2 ZO       30 4

5

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny          

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

15 2

6

Język obcy      

15

2

ZO

           

 

 

 

     

 

 

 

15 2

7

Seminarium magisterskie        

 

  20 10 ZO        

 

 

 

 

 

 

 

 

20 10

 

Razem w semestrze:

90 10   15 2   20 10   0 0   0 0   65 8   0 0   190 30

 

ROK I SEMESTR 2 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język obcy

      15

2

ZO/EK

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Seminarium magisterskie        

 

 

20

10

ZO

 

 

 

           

 

 

 

20 10

3

GiS (techniczna, społ.-ekon., środowiskowa)                               30 4 ZO       30 4

4

Gospodarka wodna 15 2 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

30 4

5

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego 15 2 E                  

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

30 4

6

Planowanie systemów transportowych 15 2 ZO  

 

               

 

 

10

2

ZO

 

 

 

25 4
7 Wycena nieruchomości                               10 2 ZO       10 2

 

Razem w semestrze:

45 6   15 2   20 10   0 0   0 0   80 12   0 0   160 30
Razem w I roku studiów, specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 135 16   30 4   40 20   0 0   0 0   145 20   0 0   350 60

W programie także: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Szkolenie biblioteczne, Zasady ergonomii

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna                         Poziom studiów: II stopień                     Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:  Gospodarka przestrzenna                   Forma studiów: niestacjonarne              Cykl kształcenia: 2018-2020

                                                                                                                                                 Rok kształcenia: 2019/2020

 

ROK II SEMESTR 3 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej

10 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 2 ZO

 

 

 

30 3

2

Marketing terytorialny 15 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

15

2 ZO

 

 

 

30 4

3

Przedmiot do wyboru 1 30 3 E                                     30 3

4

Przedmiot do wyboru 2 10 2 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

10 2
5 Przedmiot do wyboru 3 10 2 ZO                                     10 2

6

Seminarium magisterskie      

 

 

 

20

10

ZO

     

 

 

 

     

 

 

 

20 10

7

Pracownia magisterska      

 

 

 

 

 

 

10 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2

8

Partycypacja społeczna 10 2 E      

 

 

 

     

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

30 4

 

Razem w semestrze:

85

12   0 0   20 10

 

10 2

 

0 0   55 6  

0

0

 

170 30

 

ROK II SEMESTR 4 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium magisterskie

       

 

 

20

12

ZO

 

 

 

           

 

 

 

20 12

2

Pracownia magisterska        

 

 

 

 

 

10

2

ZO

           

 

 

 

10 2

3

Przedmiot do wyboru 4 10 2 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

10 2
4 Przedmiot do wyboru 5 10 2 ZO                                     10 2

5

Analiza i modelowanie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15 2 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

30 4

6

Planowanie rozwoju miast 10 1 E    

 

           

 

 

 

20 3 ZO

 

 

 

30 4

7

Gospodarka mieszkaniowa 20 2 E                  

 

    10 2 ZO       30 4

 

Razem w semestrze:

65 9   0 0   20 12   10 2   0 0   45 7   0 0   140 30
Razem w II roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 150 21   0 0   40 22   20 4   0 0   100 13   0 0   310 60

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny