fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 lutego 2019 roku, 14:41
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki        
Forma studiów: niestacjonarne          Cykl kształcenia: 2018-2021
 
                                                                         

 

ROK I SEMESTR 1 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Podstawy gospodarki przestrzennej

10 15 3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15   2 ZO       40 5

2

Geografia fizyczna 10 10 2 ZO      

 

 

 

 

 

 

 

      10   2 ZO

 

 

 

30 4

3

Geografia ekonomiczna 2 18 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6 4 2 ZO

 

 

 

30 4

4

Historia urbanistyki 20   2 E                           10   2 ZO       30 4

5

Matematyka 20   2 ZO    

 

 

 

 

       

 

 

 

10   2 ZO

 

 

 

30 4

6

Przedsiębiorczość z elementami ekonomii 10 10 2 E                    

 

 

 

2 8 2 ZO

 

 

 

30 4

7

Prawoznawstwo 15   1 ZO          

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

15 1
8 Geodezja i kartografia 15   1 ZO                     15 2 ZO               30 3
9 Język obcy         30 1 ZO                                   30 1

 

Razem w semestrze:

102 53 15   30 1                 15 2   53 12 12         265 30

ROK I SEMESTR 2 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Geodezja i kartografia

15   2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO               30 3

2

Język obcy         30 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

                    30 1

3

Kulturoznawstwo   30 3 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

30 3

4

Wykład do wyboru 1 30   2 E                                         30 2

5

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 16 9 2 E        

 

 

       

 

 

 

10 5 2 ZO

 

 

 

40 4

6

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska 25   3 ZO                    

 

 

 

15   1 ZO

 

 

 

40 4

7

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej 25   2 E          

 

       

 

   

5

10

2

ZO

 

 

 

40 4
8 Statystyka w gospodarce przestrzennej 25   3 ZO                           15   2 ZO       40 5
9 Ćwiczenia terenowe – środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej (3 dni)                                           18 2 ZO 18 2
10 Ćwiczenia terenowe – społ.-ekonom. podstawy gospodarki przestrzennej (3 dni)                                           18 2 ZO 18 2

 

Razem w semestrze:

136 39 17   30 1                 15 1   45 15 7   36 4   316 30
Razem w I roku studiów 208 92 31   60 2                 30 3   73 32 20   36 4   581 60

W programie także: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Szkolenie biblioteczne

Legenda:    
    
E - egzamin    
EK - egzamin końcowy (lektorat)    
ZO - zaliczenie na ocenę    
Z - zaliczenie bez oceny  

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: niestacjonarne          Cykl kształcenia: 2018-2021

                                                                                                                                   Rok kształcenia: 2019/2020

 

ROK II SEMESTR 3 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską

20   3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10   1 ZO       30 4

2

Architektura krajobrazu 20   2 E      

 

 

 

 

 

 

 

      10   2 ZO

 

 

 

30 4

3

Techniki informacyjne        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO        

 

 

 

30 2

4

Podstawy ochrony środowiska 20   2 E                           10   2 ZO       30 4

5

Gospodarka nieruchomościami 17 8 2 E    

 

 

 

 

       

 

 

 

15   3 ZO

 

 

 

40 5

6

Metody analizy przestrzennej 8 17 2 ZO                    

15

2

ZO

       

 

 

 

40 4

7

Rysunek techniczny i planistyczny                  

 

       

30

3 ZO

 

 

 

 

 

 

 

30 3
8 Geograficzne systemy informacji przestrzennej 15   2 ZO                     15 1 ZO               30 3
9 Język obcy         30 1 ZO                                   30 1

 

Razem w semestrze:

100 25 13   30 1                 90 8   30   6         290 30

ROK II SEMESTR 4 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Rysunek techniczny i planistyczny

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 2 ZO               15 2

2

Geograficzne systemy informacji przestrzennej              

 

 

 

 

 

 

 

20 3 ZO               20 3

3

Język obcy        

30

2

ZO/EK

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

30 2

4

Projektowanie urbanistyczne 20   2 E                     20 2 ZO               40 4

5

Samorząd terytorialny 25   2 E    

 

 

 

 

       

 

 

 

15   2 ZO       40 4

6

Ekonomika miast i regionów 10 15 1 ZO                    

 

 

 

  15 3 ZO       40 4

7

Planowanie infrastruktury technicznej 20   3 E          

 

        20 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

40 5
8 Wykład do wyboru 1 (Socjologia/Politologia 30   4 ZO                                         30 4
9 Ćwiczenia terenowe - zagospdoarowanie przestrzenne (3 dni)                                           18 2 ZO 18 2

 

Razem w semestrze:

105 15 12   30 2                 75 9   15 15 5   18 2   273 30
Razem w I roku studiów: 215 40 25   60 3                 165 17   60 15 13   18 2   563 60

Legenda:    
    
E - egzamin    
EK - egzamin końcowy (lektorat)    
ZO - zaliczenie na ocenę    
Z - zaliczenie bez oceny

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: niestacjonarne          Cykl kształcenia: 2018-2021

                                                                                                                                   Rok kształcenia: 2020/2021

 

ROK III SEMESTR 5 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Ochrona własności intelektualnej 10   1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

10 1

2

Planowanie przestrzenne 20   2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 2 ZO        

 

 

 

40 4

3

Procedury ocen oddziaływania na środowisko 20   2 E                           10   2 ZO       30 4

4

Wykład do wyboru 3 (Fundusze i programy Unii Europejskiej / Strategie rozowju jednostek samorządu terytorialnego) 30   4 ZO    

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

30 4

5

Pracownia licencjacka        

 

 

 

 

 

 

10 5 7 ZO

 

 

 

       

 

 

 

15 7

6

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)        

 

 

 

30

10

ZO

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 10

 

Razem w semestrze:

80 0 9   0 0   30 10   10 5 7   20 2   10 0 2   0 0   155 30

ROK III SEMESTR 6 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin e-learning

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Pracownia licencjacka

       

 

 

 

 

 

 

20

10

8

ZO

             

 

 

 

30 8

2

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego-w tym przygotowanie pracy dyplomowej              

30

10

ZO

 

 

 

 

             

 

 

 

30 10

3

Ochrona hydrosfery i gospodarka wodna 15   3 E          

 

                            15 3

4

Wykład do wyboru 4 (Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich 30   4 ZO                                         30 4

5

Praktyka zawodowa (120 godz. - 3 tyg.)            

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

120 5

 

Razem w semestrze:

45   7         30 10   20 10 8                       225 30
Razem w I roku studiów: 125   17         60 20   30 15 14   20 2   10   2         380 60

Legenda:    
    
E - egzamin    
EK - egzamin końcowy (lektorat)    
ZO - zaliczenie na ocenę    
Z - zaliczenie bez oceny