fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2017 - 2019 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2017 - 2019

Program studiów - cykl kształcenia 2017 - 2019

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 maja 2018 roku, 11:26

Kierunek: Gospodarka przestrzenna           Poziom studiów: II stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:                                                Forma studiów: stacjonarne                Cykl kształcenia: 2017-2019

                                                                                                                                Rok kształcenia: 2017/2018

 

Rok I semestr 1 (zimowy) SYLABUSY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Organizacja i zarządzanie 15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

2

Polityka regionalna 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

60 4

3

Prawo zagospodarowania przestrzeni 30 2 E                         15 1 ZO       45 3

4

Ekofizjografia planistyczna 15 1 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30 3

5

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

20 3 ZO

 

 

 

20 3

6

Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

7

Jezyk obcy       15

1

ZO

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1

8

Seminarium magisterskie        

 

 

30

10

ZO

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

30 10
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
9 Konkurencyjność lokalizacji 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3

 

Razem w semestrze:

135

9   15 1  

30

10

 

0 0

 

0 0   95 10  

0

0

 

275  

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

 

10 Sozologiczne uwarunkowania jakości życia człowieka 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3

 

Razem w semestrze:

135

9   15 1  

30

10

 

0 0

 

0 0   95 10  

0

0

 

275 30

 

Rok I semestr 2 (letni) SYLABUSY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 1 ZO

 

 

 

20 1

2

Język obcy       15

1

ZO/EK

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

3

Seminarium magisterskie        

 

 

30

10

ZO

 

 

 

             

 

  30 10

4

GIS (techniczna, społeczno-ekon., środowiskowa)                               30 2 ZO       30 2

5

Gospodarka wodna 30 2 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

30 2 ZO       60 4

6

Procesy rewitalizacyjne 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

30 2
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
7 Partycypacja społeczna 15 2 E                         30 1 ZO       45 3
8 Ekstremalne zjawiska przyrodnicze 30 2 ZO                                     30 2
9 Planowanie systemów transportowych 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3
10 Wycena nieruchomości 15 1 ZO                         15 1 ZO       30 2

 

Razem w semestrze:

120 9   15 1   30 10   0 0   0 0   155 10   0 0   320 30

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

11 Planowanie krajobrazu 15 1 E                         30 2 ZO       45 3
12 Analiza ryzyka występowania ekstremalnych zjawisk naturalnych 15 1 ZO                         45 4 ZO       30 5
13

Problemy zanieczyszczenia środowiska

15 1 ZO                         15 1 ZO       30 2

 

Razem w semestrze:

90 6   15 1   30 10   0 0   0 0   185 13   0 0   320 30
Razem w I roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 255 18   30 2   60 20   0 0   0 0   250 20   0 0   595 60
Razem w I roku studiów specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej 225 15   30 2   60 20   0 0   0 0   280 23   0 0   595 60

 

  W programie także:                                                            
  Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                            
  Szkolenie biblioteczne                                                            
  Zasady ergonomii                                                            
  Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.
                                                               
  Legenda:                                                            
                                                               
E egzamin                                                            
EK egzamin końcowy (lektorat)                                                          
ZO zaliczenie na ocenę                                                            
Z zaliczenie bez oceny                                                            

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna                                                     Poziom studiów: II stopień                Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:  Nauczycielska Przedsiębiorczość                                   Forma studiów: stacjonarne              Cykl kształcenia: 2017-2019

                                                                                                                                                               Rok kształcenia: 2018/2019

 

Rok II semestr 3 (zimowy) SYLABUSY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej 15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2 ZO

 

 

 

45 3

2

Przedmiot do wyboru 1 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

3

Przedmiot do wyboru 2 30 3 ZO                                     30 3

4

Przedmiot do wyboru 3 15 2 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

15 2

5

Seminarium magisterskie      

 

 

 

30

10

ZO

     

 

 

 

     

 

 

 

30 10

6

Pracownia magisterska      

 

 

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 2

7

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego 30 2 E      

 

 

 

     

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

45 4
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
8 Zagospodarowanie obszarów turystycznych 15 2 ZO                         15 2 ZO       30 4

 

Razem w semestrze:

135

12   0 0  

30

10

 

15 2

 

0 0   60 6  

0

0

 

240 30

 

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

 

9 Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki katastrof naturalnych i technicznych 15 2 ZO                         15 2 ZO       30 4

 

Razem w semestrze:

135 12   0 0   30 10   15 2   0 0   60 6   0 0   240 30

 

Rok II semestr 4 (letni) SYLABUSY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium magisterskie

       

 

 

30

12

ZO

 

 

 

           

 

 

 

30 12

2

Pracownia magisterska            

 

 

 

15

2

ZO

     

 

   

 

 

 

15 2

3

Przedmiot do wyboru 4 15 2 ZO  

 

 

     

 

 

 

             

 

  15 2

4

Przedmiot do wyboru 5 15 2 ZO                                     15 2
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
5 Marketing terytorialny 15 1 E                         15 1 ZO       30 2
6 Analiza i modelowanie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15 1 E                         15 1 ZO       30 2
7 Planowanie rozwoju miast 15 1 E                         30 2 ZO       45 3
8 Monitoring i ewaluacja polityki samorządowej 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3
9 Gospodarka mieszkaniowa 15 1 E                         15 1 ZO       30 2

 

Razem w semestrze:

105 9   0 0   30 12   15 2   0 0   90 7   0 0   240 30

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

10 Interpretacja środowiska przyrodniczego                               15 1 ZO       15 1
11 Zarządzanie wodami w świetle RDW i RDP 15 1 E                                     15 1
12

Prognozy oddziaływania na środowisko

30 2 E                         15 1 ZO       45 3
13 Obieg wody na obszarach przekształconych antropogenicznie 15 1 E                         15 2 ZO       30 3
14 Biotyczne aspekty funkcjonowania krajobrazu kulturowego 30 2 E                         30 2 ZO       60 4

 

Razem w semestrze:

120 10   0 0   30 12   15 2   0 0   75 6   0 0   240 30
Razem w II roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 240 21   0 0   60 22   30 4   0 0   150 13   0 0   480 60
Razem w II roku studiów specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej 225 22   0 0   60 22   30 4   0 0   135 12   0 0   480 60
  W ramach obowiązkowych wykładów do wyboru, studenci mogą wybierać również z oferty przedmiotów prowadzonych w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) 
  Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.
                                                               
  Legenda:                                                            
                                                               
E egzamin                                                            
EK egzamin końcowy (lektorat)                                                          
ZO zaliczenie na ocenę                                                            
Z zaliczenie bez oceny