fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2018 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2018

Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2018

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 12:43

Kierunek: Gospodarka przestrzenna           Poziom studiów: II stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:                                                Forma studiów: stacjonarne               Cykl kształcenia: 2016-2018

                                                                                                                               Rok kształcenia: 2016/2017

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Wychowanie fizyczne

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 1 ZO

 

 

 

20 1

2

Organizacja i zarządzanie 15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

3

Polityka regionalna 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

60 4

4

Prawo zagospodarowania przestrzeni 30 2 E                         15 1 ZO       45 3

5

Ekofizjografia planistyczna 15 1 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30 3

6

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

20 2 ZO

 

 

 

20 2

7

Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Jezyk obcy       15

1

ZO

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1

9

Seminarium magisterskie        

 

 

30

10

ZO

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

30 10
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
10 Konkurencyjność lokalizacji 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3

 

Razem w semestrze:

135

9   15 1  

30

10

 

0 0

 

0 0   115 10  

0

0

 

295 30

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

11 Sozologiczne uwarunkowania jakości życia człowieka 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3

 

Razem w semestrze:

135

9   15 1  

30

10

 

0 0

 

0 0   115 10  

0

0

 

295 30

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 1 ZO

 

 

 

20 1

2

Język obcy       15

1

ZO/EK

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

3

Seminarium magisterskie        

 

 

30

10

ZO

 

 

 

             

 

  30 10

4

GiS (techniczna, społeczno-ekon., środowiskowa)                               30 2 ZO       30 2

5

Gospodarka wodna 30 2 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

30 2 ZO       60 4

6

Procesy rewitalizacyjne 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

30 2
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
7 Partycypacja społeczna 15 2 E                         30 1 ZO       45 3
8 Ekstremalne zjawiska przyrodnicze 30 2 ZO                                     30 2
9 Planowanie systemów transportowych 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3
10 Wycena nieruchomości 15 1 ZO                         15 1 ZO       30 2

 

Razem w semestrze:

120 9   15 1   30 10   0 0   0 0   155 10   0 0   320 30

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

11 Planowanie krajobrazu 15 1 E                         30 2 ZO       45 3
12 Analiza ryzyka występowania ekstremalnych zjawisk naturalnych 15 1 ZO                         45 4 ZO       30 5
13

Problemy zanieczyszczenia środowiska

15 1 ZO                         15 1 ZO       30 2

 

Razem w semestrze:

90 6   15 1   30 10   0 0   0 0   185 13   0 0   320 30
Razem w I roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 255 18   30 2   60 20   0 0   0 0   270 20   0 0   615 60
Razem w I roku studiów specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej 225 15   30 2   60 20   0 0   0 0   300 23   0 0   615 60

W programie także:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenie biblioteczne
Zasady ergonomii

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny
 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna                                                     Poziom studiów: II stopień                Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:  Nauczycielska Przedsiębiorczość                                   Forma studiów: stacjonarne              Cykl kształcenia: 2016-2018

                                                                                                                                                               Rok kształcenia: 2017/2018

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Praktyka pedagogiczna I (wrzesień po pierwszym roku

       

 

 

                 

 

 

 

           

45

3

ZO

45 3

2

Dydaktyka przedsiębiorczości II                                           30 2 ZO

 

 

 

30 2

3

Praktyka pedagogiczna 2        

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

45

3

ZO

45 3

 

Razem w semestrze:

                                          30 2   90 6   120 8
Razem w I roku studiów                                                          

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny

Kierunek: Gospodarka przestrzenna                                     Poziom studiów: II stopień                Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna                                Forma studiów: stacjonarne              Cykl kształcenia: 2016-2018

                                                                                                                                                        Rok kształcenia: 2017/2018

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej

15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

45 3

2

Wykład ogólnouczelniany 30 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 2

3

Przedmiot do wyboru 1 30 3 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 3

4

Przedmiot do wyboru 2 15 2 ZO                                     15 2

5

Seminarium magisterskie          

 

30

10

ZO

     

 

 

 

     

 

 

 

30 10

6

Pracownia magisterska              

 

  15 2 ZO            

 

 

 

15 2

7

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego 30 2 E  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

45 4
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
10 Zagospodarowanie obszarów turystycznych 15 2 ZO                         15 2 ZO       30 4

 

Razem w semestrze:

135 12   0 0   30 10   15 2   0 0   60 6   0 0   240 30
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej
10 Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki katastrof naturalnych i technicznych 15 2 ZO                         15 2 ZO       30 4

 

Razem w semestrze:

135 12   0 0   30 10   15 2   0 0   60 6   0 0   240 30

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium magisterskie

       

 

 

30

12

ZO

 

 

 

           

 

 

 

30 12
2 Pracownia magisterska        

 

 

 

 

 

15

2

ZO

     

 

   

 

 

 

15 2

3

Przedmiot dowyboru 3 15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

4

Przedmiot do wyboru 4 15 2 ZO                                     15 2
Specjalność: Rozwój regionalny i lokalny
5 Marketing terytorialny 15 1 E                         15 1 ZO       30 2
6 Analiza i modelowanie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15 1 E                         15 1 ZO       30 2
7 Planowanie rozwoju miast 15 1 E                         30 2 ZO       45 3
8 Monitoring i ewaluacja polityki samorządowej 15 1 ZO                         15 2 ZO       30 3
9 Gospodarka mieszkaniowa 15 1 E                         15 1 ZO       30 2

 

Razem w semestrze:

105 9   0 0   30 12   15 2   0 0   90 7   0 0   240 30
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej
Interpretacja środowiska przyrodniczego                               15 1 ZO       15 1
Zarządzanie wodami w świetle RDW i RDP 15 1 E                                     15 1
Prognozy oddziaływania na środowisko 30 2 E                         15 1 ZO       45 3
Obieg wody na obszarach przekształconych antropogenicznie 15 1 E                         15 2 ZO       30 3
Biotyczne aspekty 30 2 E                         30 2 ZO       60 4
Razem w semestrze 120 10   0 0   30 12   15 2   0 0   75 6   0 0   240 30

 

 

Razem w II roku studiów, specjalność: Rozwój regionalny i lokalny

240 21   0 0   60 22   30 4   0 0   150 13   0 0   480 60
Razem w II roku studiów, specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej 255 22   0 0   60 22   30 4   0 0   135 12   0 0   480 60

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny