fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2019 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2019

Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2019

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 10:49

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień             Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: stacjonarne          Cykl kształcenia: 2016-2019

                                                                                                                              Rok kształcenia: 2016/2017

 

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Podstawy gospodarki przestrzennej

30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

60 4

2

Geografia fizyczna 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

60 4

3

Geografia ekonomiczna 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

60 4

4

Architektura krajobrazu 30 1 E                   15 2 ZO             45 3

5

Matematyka 15 2 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30 3

6

Przedsiębiorczość z elementami ekonomii

30 2 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60 4

7

Prawoznawstwo

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Kulturoznawstwo

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

9

Geodezja i kartografia

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

3

10 Język obcy       30 1 ZO                               30 1

 

Razem w semestrze:

240

16

 

30

1

 

 

 

 

   

 

30 4

 

135

9

 

 

 

 

435 30

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Geodezja i kartografia

15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

   

 

 

 

30 2

2

Język obcy       30 1 ZO                               30 1

3

Fundusze i programy Unii Europejskiej 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

4

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 30 2 E                         30 2 ZO       60 4

5

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska 30 2 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

45 3

6

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej 30 2 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

60 4

7

Geografia fizyczna Polski 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30 2

8

Statystyka w gospodarce przestrzennej 15 1 E  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

45 3

9

Historia urbanistyki 30 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

15

2

ZO

 

 

 

45 3
10 Ćwiczenia terenowe-środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej (5 dni)                                     30 3 ZO 30 3
11 Ćwiczenia terenowe -społ. ekonom. podstawy gospodarki przestrzennej (5 dni)                                     30 3 ZO 30 3

 

Razem w semestrze:

195

11

 

30 1

 

 

 

 

   

 

30 3

 

135 10

 

60

6

 

450 30
Razem w I roku studiów 435 27   60 2               30 3   255 18   60 8   840 60

W programie także:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenie biblioteczne
Zasady ergonomii

Legenda:

E - egzamin
EK - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z -  zaliczenie bez oceny

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień             Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: stacjonarne          Cykl kształcenia: 2016-2019

                                                                                                                              Rok kształcenia: 2017/2018

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską

30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

60 4

2

Projektowanie urbanistyczne 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

45 3

3

Socjologia 30 1 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

45 2

4

Samorząd terytorialny 30 2 E                         15 1 ZO       45 3

5

Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO                                     10 1

6

Techniki informacyjne                         30 2 ZO             30 2

7

Rysunek techniczny i planistyczny      

 

 

 

 

 

 

     

45

3

ZO

 

 

 

 

 

 

45 3

8

Wychowanie fizyczne      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

30

1

Z

 

 

 

30 1

9

Geografia i historia Unii Europejskiej 30 2 ZO                         15 1 ZO       45 3
10 Podstawy ochrony środowiska 30 1 E                         15 2 ZO       45 3
11 Geograficzne systemy informacji przestrzennej 30 2 ZO                   30 2 ZO             60 4
12 Język obcy       30 1 ZO                               30 1

 

Razem w semestrze:

190

12

 

30 1

 

 

 

 

   

 

150 9

 

120 8

 

 

 

 

490 30

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Geograficzne systemy informacji przestrzennej

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

   

 

 

 

30 2

2

Język obcy       30 2 ZO/EK                               30 2

3

Planowanie przestrzenne 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

60 4

4

Gospodarka nieruchomościami 30 1 E                         15 2 ZO       45 3

5

Metody analizy przestrzennej 15 1 ZO    

 

 

 

 

     

30

1

ZO

     

 

 

 

45 2

6

Rozwój lokalny i regionalny 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

30 2

7

Ekologia krajobrazu 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15 1 ZO    

 

45 3

8

Ekonomika miast i regionów 30 1 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

45 3

9

Geografia ekonomiczna Polski 15 1 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

15

1

ZO

 

 

 

30 2
10 Geografia Pomorza 30 2 ZO                                     30 2
11 Demografia 15 1 ZO                         15 1 ZO       30 2
12 Ćwiczenia terenowe-zagospodarowanie przestrzenne (5 dni)                                     30 3 ZO 30 3

 

Razem w semestrze:

225 12   30 2

 

 

 

 

   

 

60 5

 

90 8   30

3

  450 30
Razem w I roku studiów 370 24   60 3               180 13   240 18   30 3   940 60

Legenda:

E - egzamin
EK - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z -  zaliczenie bez oceny

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień             Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: stacjonarne          Cykl kształcenia: 2016-2019

                                                                                                                              Rok kształcenia: 2018/2019

Rok III semestr 5 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Wykład ogólnouczelniany

30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

2

Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

30 2

3

Systemy geoinformacyjne i źródła danych w planowaniu przestrzennym 15 1 ZO    

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO      

 

 

 

30 2

4

Planowanie infrastruktury technicznej 30 2 E                   15 1 ZO             45 3

5

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 30 1 ZO                         15 2 ZO       45 3

6

Procedury ocen oddziaływania na środowisko 30 2 ZO                         15 1 ZO       45 3

7

Wykład do wyboru 1 15 3 ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

15 3

8

Pracownia licencjacka      

 

 

 

 

 

 

15 6 ZO

 

 

 

 

   

 

 

 

15 6

9

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego-w tym przygotowanie pracy dyplomowej)             30 6 ZO                         30 6

 

Razem w semestrze:

165

12

 

   

 

30

6

 

15 6

 

30 2

 

45 4

 

 

 

 

285 30

 

Rok III semestr 6 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Pracownia licencjacka

     

 

 

 

 

 

 

30

8

ZO

     

 

   

 

 

 

30 8

2

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego-w tym przygotowanie pracy dyplomowej)             30 8 ZO                         30 9

3

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

30 2

4

Politologia 30 3 ZO                                     30 3

5

Wykład do wyboru 2 15 3 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

15 3

6

Praktyka zawodowa (120 godz.-3 tyg.)        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

120 5

 

Razem w semestrze:

60 6      

 

30

8

 

30 8

 

30 2   15 1         255 30
Razem w I roku studiów 225 18         60 14   45 14   60 4   60 5         540 60

Legenda:

E - egzamin
EK - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z -  zaliczenie bez oceny