fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:22

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień             Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: stacjonarne          Cykl kształcenia: 2014-2017

                                                                                                                              Rok kształcenia: 2014/2015

 

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Podstawy gospodarki przestrzennej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

4

2.

Geografia fizyczna

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

4

3.

Geografia ekonomiczna

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

4

4.

Historia urbanistyki

30

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

45

3

5.

Matematyka

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

3

6.

Przedsiębiorczość z elementami ekonomii

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

60

4

7.

Prawoznawstwo

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

8.

Kulturoznawstwo

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

9.

Geodezja i kartografia

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

3

10.

Język obcy

 

 

 

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

 

Razem w semestrze:

240

16

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

15

2

 

150

11

 

 

 

 

435

30

                                                 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Geodezja i kartografia

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

2.

Język obcy

 

 

 

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

3.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

4

4.

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45

3

5.

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

4

6.

Geografia fizyczna Polski

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

7.

Statystyka w gospodarce przestrzennej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

60

3

8.

Politologia

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

9.

Ćwiczenia terenowe – środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

ZO

30

4

10.

Ćwiczenia terenowe – społ.-ekonom. podstawy gospodarki przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

ZO

30

4

 

Razem w semestrze:

180

13

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

15

1

 

105

7

 

60

8

 

405

30

                                                 
 

Razem w I roku studiów:

420

29

 

60

2

 

 

 

 

 

 

 

30

3

 

255

18

 

60

8

 

840

60

W programie także:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenie biblioteczne
Zasady ergonomii

Legenda:

E - egzamin

EK - (lektorat), egzamin końcowy
ZO - zaliczenie na ocenę
Z -   zaliczenie bez oceny

 

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień             Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: stacjonarne          Cykl kształcenia: 2014-2017

                                                                                                                              Rok kształcenia: 2015/2016

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

4

2.

Architektura krajobrazu

30

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

3.

Socjologia

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45

2

4.

Samorząd terytorialny

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45

3

5.

Ochrona własności intelektualnej

10

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

6.

Techniki informacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

7.

Rysunek techniczny i planistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

8.

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

Z

 

 

 

30

1

9.

Geografia i historia Unii Europejskiej

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45

3

10.

Podstawy ochrony środowiska

30

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

45

3

11.

Geograficzne systemy informacji przestrzennej

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

12.

Język Obcy

 

 

 

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

 

Razem w semestrze:

220

12

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

120

9

 

120

8

 

 

 

 

490

30

                                                 

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Geograficzne systemy informacji przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

2.

Język obcy

 

 

 

30

2

ZO, EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

3.

Projektowanie urbanistyczne

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

4.

Gospodarka nieruchomościami

30

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

45

3

5.

Metody analizy przestrzennej

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

45

3

6.

Rozwój lokalny i regionalny

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

7.

Ekologia krajobrazu

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45

3

8.

Ekonomika miast i regionów

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

45

3

9.

Geografia ekonomiczna Polski

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

10.

Geografia Pomorza

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

11.

Demografia

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

12.

Ćwiczenia terenowe - zagospdoarowanie przestrzenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

30

3

 

Razem w semestrze:

195

11

 

30

2

 

 

 

 

 

 

 

60

4

 

120

10

 

30

3

 

435

30

                                                 
 

Razem w I roku studiów:

415

23

 

60

3

 

 

 

 

 

 

 

180

13

 

240

18

 

30

3

 

925

60

E - egzamin

EK - (lektorat), egzamin końcowy
ZO - zaliczenie na ocenę
Z -   zaliczenie bez oceny

 

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień             Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: stacjonarne          Cykl kształcenia: 2014-2017

                                                                                                                              Rok kształcenia: 2016/2017

 

Rok III semestr 5 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Fundusze i programy Unii Europejskiej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

2.

Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

3.

Systemy geoinformacyjne i źródła danych w planowaniu przestrzennym

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

4.

Planowanie infrastruktury technicznej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

5.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

45

3

6.

Procedury ocen oddziaływania na środowisko

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45

3

7.

Wykład do wyboru 1

15

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

8.

Pracownia licencjacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

6

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

6

9.

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)

 

 

 

 

 

 

30

6

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

6

 

Razem w semestrze:

165

12

 

 

 

 

30

6

 

15

6

 

30

2

 

45

4

 

 

 

 

285

30

                                                 

Rok III semestr 6 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Pracownia licencjacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

8

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

8

2.

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)

 

 

 

 

 

 

30

8

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

8

3.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

4.

Planowanie przestrzenne

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

5.

Wykład do wyboru 2

15

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

6.

Praktyka zawodowa (120 godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

5

 

Razem w semestrze:

60

6

 

 

 

 

30

8

 

30

8

 

30

2

 

15

1

 

 

 

 

285

30

                                                 
 

Razem w I roku studiów:

225

18

 

 

 

 

60

14

 

45

14

 

60

4

 

60

5

 

 

 

 

570

60

E - egzamin

EK - (lektorat) egzamin końcowy
ZO - zaliczenie na ocenę
Z -   zaliczenie bez oceny