fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:21

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: niestacjonarne          Cykl kształcenia: 2014-2017

                                                                                                                                   Rok kształcenia: 2014/2015

 

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin   e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin   e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Podstawy gospodarki przestrzennej

10

15

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

ZO

 

 

 

40

5

2.

Geografia fizyczna

10

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

ZO

 

 

 

30

4

3.

Geografia ekonomiczna

2

18

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4

2

ZO

 

 

 

30

4

4.

Historia urbanistyki

20

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

ZO

 

 

 

30

4

5.

Matematyka

20

 

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

ZO

 

 

 

30

4

6.

Przedsiębiorczość z elementami ekonomii

10

10

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8

2

ZO

 

 

 

30

4

7.

Prawoznawstwo

15

 

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

9.

Geodezja i kartografia

15

 

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

30

3

10.

Język obcy

 

 

 

 

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

 

Razem w semestrze:

102

53

15

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

15

2

 

53

12

12

 

 

 

 

265

30

                                                     

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin   e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Geodezja i kartografia

15

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

30

3

2.

Język obcy

 

 

 

 

30

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

3.

Kulturoznawstwo

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

4.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

16

9

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

3

ZO

 

 

 

40

5

5.

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

25

 

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

1

ZO

 

 

 

40

4

6.

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

25

 

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

2

ZO

 

 

 

40

5

7.

Statystyka w gospodarce przestrzennej

25

 

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

ZO

 

 

 

40

5

8.

Ćwiczenia terenowe – środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

2

ZO

18

2

9.

Ćwiczenia terenowe – społ.-ekonom. podstawy gospodarki przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

2

ZO

18

2

 

Razem w semestrze:

106

39

16

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

15

1

 

45

15

8

 

36

4

 

286

30

                                                     
 

Razem w I roku studiów:

208

92

31

 

60

2

 

 

 

 

 

 

 

30

3

 

73

32

20

 

36

4

 

551

60

W programie także: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Szkolenie biblioteczne, Zasady ergonomii

Legenda:    
    
E - egzamin    
EK - egzamin końcowy (lektorat)    
ZO - zaliczenie na ocenę    
Z - zaliczenie bez oceny

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: niestacjonarne          Cykl kształcenia: 2014-2017

                                                                                                                                   Rok kształcenia: 2015/2016

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską

20

 

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

1

ZO

 

 

 

30

4

2.

Architektura krajobrazu

20

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

ZO

 

 

 

30

4

3.

Techniki informacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

30

2

4.

Podstawy ochrony środowiska

20

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

ZO

 

 

 

30

4

5.

Gospodarka nieruchomościami

17

8

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

3

ZO

 

 

 

40

5

6.

Metody analizy przestrzennej

8

17

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

ZO

 

 

 

40

4

7.

Rysunek techniczny i planistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

30

3

8.

Geograficzne systemy informacji przestrzennej

15

 

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

30

3

9.

Język Obcy

 

 

 

 

30

1

Z0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

 

Razem w semestrze:

100

25

13

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

75

6

 

60

 

10

 

 

 

 

290

30

                                                     

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Rysunek techniczny i planistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

15

2

2.

Geograficzne systemy informacji przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

20

3

3.

Język obcy

 

 

 

 

30

2

ZO, EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

4.

Projektowanie urbanistyczne

20

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

40

4

5.

Samorząd terytorialny

25

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

ZO

 

 

 

40

4

6.

Ekonomika miast i regionów

10

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

ZO

 

 

 

40

4

7.

Planowanie infrastruktury technicznej

20

 

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

40

5

8.

Wykład do wyboru 1 (Socjologia/Politologia)

30

 

4

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

9.

Ćwiczenia terenowe - zagospdoarowanie przestrzenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

2

ZO

18

2

 

Razem w semestrze:

105

15

12

 

30

2

 

 

 

 

 

 

 

75

9

 

15

15

5

 

18

2

 

273

30

                                                     
 

Razem w I roku studiów:

215

40

25

 

60

3

 

 

 

 

 

 

 

150

15

 

75

15

15

 

18

2

 

563

60

Legenda:    
    
E - egzamin    
EK - egzamin końcowy (lektorat)    
ZO - zaliczenie na ocenę    
Z - zaliczenie bez oceny

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna               Poziom studiów: I stopień                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność: Gospodarka Przestrzenna          Forma studiów: niestacjonarne          Cykl kształcenia: 2014-2017

                                                                                                                                   Rok kształcenia: 2016/2017

 

Rok III semestr 5 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Ochrona własności intelektualnej

10

 

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

2.

Planowanie przestrzenne

20

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

40

4

3.

Procedury ocen oddziaływania na środowisko

20

 

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

ZO

 

 

 

30

5

4.

Wykład do wyboru 2 (Fundusze i programy Unii Europejskiej / Strategie rozowju jednostek samorządu terytorialnego)

30

 

4

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

5.

Pracownia licencjacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

6

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

6

6.

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)

 

 

 

 

 

 

 

30

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

10

 

Razem w semestrze:

80

 

10

 

 

 

 

30

10

 

10

5

6

 

20

2

 

10

 

2

 

 

 

 

165

30

                                                       

Rok III semestr 6 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin kontaktowych

liczba godzin        e-learning

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

Pracownia licencjacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

10

8

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

8

 

Seminarium licencjackie (przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)

 

 

 

 

 

 

 

30

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

10

 

Ochrona hydrosfery i gospodarka wodna

15

 

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

 

Wykład do wyboru 3 (Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

30

 

4

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

2.

Praktyka zawodowa (120 godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

5

 

Razem w semestrze:

45

 

7

 

 

 

 

30

10

 

20

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

30

  Razem w I roku studiów 125   17         60 20   30 15 14   20 2   10   2         390 60

Legenda:    
    
E - egzamin    
EK - egzamin końcowy (lektorat)    
ZO - zaliczenie na ocenę    
Z - zaliczenie bez oceny