fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:32

KIERUNEK: Gospodarka Przestrzenna                               Poziom studiów: II stopnia                    Profil studiów: ogólnoakademicki

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka Przestrzenna                        Forma studiów: niestacjonarne            Cykl kształcenia: 2014-2016

                                                                                                                                                        Rok kształcenia: 2014/2015

 

 

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Teoria systemów

15

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

2.

Polityka regionalna

30

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3

ZO

 

 

 

50

6

3.

Techniki legislacyjne oraz procedury sporządzania aktów planowania i zagospdoarowania przestrzennego

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30

4

4.

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

15

2

5.

Planowanie systemów transportowych

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

ZO

 

 

 

25

3

6.

Ewidencja gruntów i budynków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

ZO

 

 

 

10

1

7.

Język obcy

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

8.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

20

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

10

 

Razem w semestrze:

75

10

 

15

1

 

20

10

 

 

 

 

 

 

 

70

9

 

 

 

 

180

30

                                                 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Język obcy

 

 

 

15

1

ZO,EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

2.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

20

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

10

3.

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

ZO

 

 

 

30

5

4.

Teoria organizacji i zarządzania

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30

4

5.

Gospdoarka wodna

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

ZO

 

 

 

30

5

6.

Ekofizjografia planistyczna

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

ZO

 

 

 

30

5

 

Razem w semestrze:

60

8

 

15

1

 

20

10

 

 

 

 

 

 

 

60

11

 

 

 

 

155

30

                                                 
 

Razem w I roku studiów:

135

18

 

30

2

 

40

20

 

 

 

 

 

 

 

130

20

 

 

 

 

335

60

W programie także: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Szkolenie biblioteczne

 

KIERUNEK: Gospodarka Przestrzenna                               Poziom studiów: II stopnia                    Profil studiów: ogólnoakademicki

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka Przestrzenna                        Forma studiów: niestacjonarne            Cykl kształcenia: 2014-2016

                                                                                                                                                        Rok kształcenia: 2015/2016

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe     

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej

10

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3

ZO

 

 

 

30

4

2.

Przeciwdziałanie konfliktom przestrzennym

20

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3

5

 

 

 

30

5

3.

Urzeczywistnianie interesu publicznego w prawnych regulacjach procesu inwestycyjnego

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

4.

Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

ZO

 

 

 

30

4

5.

Przedmiot do wyboru 1

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

6.

Przedmiot do wyboru 2

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

7.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

20

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

10

8.

Pracownia magisterska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

 

Razem w semestrze:

85

10

 

 

 

 

20

10

 

10

2

 

 

 

 

40

8

 

 

 

 

155

30

                                                 

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

20

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

10

2.

Pracownia magisterska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

3.

Marketing terytorialny

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

ZO

 

 

 

30

5

4.

Modele w gospodarce przestrzennej

15

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30

5

5.

Planowanie rozwoju miast

10

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3

ZO

 

 

 

30

4

6.

Przedmiot do wyboru 3

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

7.

Przedmiot do wyboru 4

10

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

 

Razem w semestrze:

60

10

 

 

 

 

20

10

 

10

2

 

 

 

 

50

8

 

 

 

 

140

30

                                                 
 

Razem w I roku studiów:

145

20

 

 

 

 

40

20

 

20

4

 

 

 

 

90

16

 

 

 

 

295

60

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny