fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:31

KIERUNEK: Gospodarka Przestrzenna                                      Poziom studiów: II stopnia                              Profil studiów: ogólnoakademicki

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka Przestrzenna                              Forma studiów: stacjonarne                            Cykl kształcenia: 2014-2016

                                                                                                                                                                         Rok kształcenia: 2014/2015

 

 

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Teoria systemów

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

2.

Polityka regionalna

30

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

5

3.

Techniki legislacyjne oraz procedury sporządzania aktów planowania i zagospdoarowania przestrzennego

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

3

4.

Klastry przemysłowe a zagospdoarowanie przestrzenne

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

5.

Ekofizjografia planistyczna

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30

3

6.

Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

7.

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

20

2

8.

Język obcy

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

9.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

30

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

10

 

Razem w semestrze:

120

11

 

15

1

 

30

10

 

 

 

 

 

 

 

95

8

 

 

 

 

260

30

                                                 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1.

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

20

2

2.

Język obcy

 

 

 

15

1

ZO,EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

3.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

30

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

10

4.

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

45

3

5.

Teoria organizacji i zarządzania

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

6.

Przyrodnicze zjawiska ekstremalne a gospodarka przestrzenna

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

7.

Planowanie systemów transportowych

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

8.

Gospodarka wodna

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

60

4

9.

Rewitalizacja miast

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

2

10.

Ewidencja gruntów i budynków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

15

2

 

Razem w semestrze:

135

9

 

15

1

 

30

10

 

 

 

 

 

 

 

125

10

 

 

 

 

305

30

                                                 
 

Razem w I roku studiów:

255

20

 

30

2

 

60

20

 

 

 

 

 

 

 

220

18

 

 

 

 

565

60

 

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny

KIERUNEK: Gospodarka Przestrzenna                                      Poziom studiów: II stopnia                              Profil studiów: ogólnoakademicki

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka Przestrzenna                              Forma studiów: stacjonarne                            Cykl kształcenia: 2014-2016

                                                                                                                                                                         Rok kształcenia: 2015/2016

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne 

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

1.

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

45

2.

Planowanie zagospodarowania obszarów turystycznych

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30

3.

Przeciwdziałanie konfliktom przestrzennym

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

45

4.

Urzeczywistnianie interesu publicznego w prawnych regulacjach procesu inwestycyjnego

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5.

Przedmiot do wyboru 1

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

6.

Przedmiot do wyboru 2

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

7.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

30

10

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

8.

Pracownia magisterska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Razem w semestrze:

105

12

 

 

 

 

30

10

 

15

2

 

 

 

 

75

6

 

 

 

 

225

                                               

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Lektorat            

Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne   

Ćwiczenia audytoryjne    

Ćwiczenia terenowe    

Łącznie

(od 25 osób)

(15 - 25 osób)

(8 - 12 osób)

(8 - 12 osób)

(15 - 20 osób)

(15 - 25 osób)

(15 - 30 osób)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

1.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

30

12

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2.

Pracownia magisterska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3.

Marketing terytorialny

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30

4.

Modele w gospodarce przestrzennej

15

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

5.

Planowanie rozwoju miast

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

45

6.

Monitoring i ewaluacja polityki samorządowej

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

ZO

 

 

 

30

7.

Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30

8.

Przedmiot do wyboru 3

15

1

Z0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

9.

Przedmiot do wyboru 4

15

1

Z0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Razem w semestrze:

105

8

 

 

 

 

30

12

 

15

2

 

 

 

 

90

8

 

 

 

 

240

                                               
 

Razem w I roku studiów:

210

20

 

 

 

 

60

22

 

30

4

 

 

 

 

165

14

 

 

 

 

465

                                               

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny