fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:28

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII                                                                                                              Cykl akademicki 2014-2016

KIERUNEK: OCEANOGRAFIA

 

SPECJALNOŚCI:                                                Specjalizacje:

Oceanografia Biologiczna                                     Biologia Morza

                                                                         Ekobiotechnologia morska

                                                                         Ochrona i Zarządzanie zasobami morza

Oceanografia Geologiczno-fizyczno-chemiczna     Geologia morza

                                                                         Chemia morza i atmosfery

                                                                         Fizyka morza

Lp.

Moduł / Przedmiot

kod

forma zaliczenia po semestrze

I rok

II rok

Razem godz.

Razem ECTS

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

E

Zal.

W

K

ĆW

S

ECTSwyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTSwyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTSwyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTSwyk

ECTS ćw

A. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

1.

Język angielski

 

1

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

RAZEM

 

 

 

0

0

30

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

2

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH OBLIGATORYJNYCH

2.

Ochrona środowiska morskiego

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

3.

Prawo morza

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

15

1

RAZEM

 

 

 

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

2

0

15

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

45

3

C. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH DO WYBORU

CI.SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA

C1. SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA

4.

Seminarium I

 

 

1

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

5.

Seminarium II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

6.

Seminarium III

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

6

 

 

 

 

 

 

30

6

7.

Seminarium IV

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

20

30

20

8.

Pracownia magisterska I

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

9.

Pracownia magisterska II

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

9

 

 

 

 

 

 

60

9

10.

Pracownia magisterska III

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

4

45

4

11.

Ekofizjologia zwierząt morskich

 

1

 

45

 

30

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

8

12.

Ekologia morza

 

1

 

30

 

45

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

7

13.

Filogeneza organizmów morskich

 

1

 

25

 

20

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

14.

Gatunki obce w środowisku morskim

 

 

1

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

15.

Genetyka organizmów morskich

 

1

 

30

 

15

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

16.

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I

 

 

1

 

 

45

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

17.

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

18.

Ekofizjologia roślin morskich

 

2

 

 

 

 

 

 

 

45

 

30

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

8

19.

Biologia rozrodu i rozwoju bezkręgowców morskich

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

20.

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

6

21.

Żywe zasoby morza

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

45

4

22.

Kręgowce morskie - biologia i ekologia

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

2

30

3

23.

Funkcjonowanie ekosystemów polarnych

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

2

 

 

 

 

 

 

30

4

24.

Modelowanie ekologiczne

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

2

 

 

 

 

 

 

30

4

25.

Globalne zmiany w ekosystemach morskich

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1

 

15

1

26.

Przedmioty do wyboru

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

30

 

 

 

2

 

60

4

RAZEM

 

 

 

145

0

170

15

11

17

55

0

205

15

5

23

105

0

90

30

10

19

60

0

60

30

4

26

980

115

RAZEM I i II rok - specjalizacja BIOLOGIA MORZA

 

 

 

145

0

200

15

11

19

85

0

205

15

7

23

120

0

90

30

11

19

60

0

60

30

4

26

1055

120

C2. SPECJALIZACJA EKOBIOTECHNOLOGIA MORSKA

27.

Seminarium I

 

 

1

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

28.

Seminarium II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

29.

Seminarium III

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

6

 

 

 

 

 

 

30

6

30.

Seminarium IV

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

20

30

20

31.

Pracownia magisterska I

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

32.

Pracownia magisterska II

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

7

 

 

 

 

 

 

60

7

33.

Pracownia magisterska III

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

45

6

34.

Ekofizjologia zwierząt morskich

 

1

 

45

 

30

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

8

35.

Ekologia morza

 

1

 

30

 

45

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

7

36.

Filogeneza organizmów morskich

 

1

 

25

 

20

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

37.

Gatunki obce w środowisku morskim

 

 

1

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

38.

Genetyka organizmów morskich

 

1

 

30

 

15

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

39.

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I

 

 

1

 

 

45

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

40.

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

41.

Ekofizjologia roślin morskich

 

2

 

 

 

 

 

 

 

45

 

30

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

8

42.

Ekotoksykologia morza

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

43.

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

6

44.

Żywe zasoby morza

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

45

4

45.

Marikultura

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

2

46.

Modelowanie ekologiczne

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

2

 

 

 

 

 

 

30

4

47.

Choroby i zmiany patologiczne organizmów morskich

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

30

2

48.

Struktura i funkcjonowanie sieci troficznej w środowisku morskim

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

2

 

 

 

 

 

 

30

4

49.

Przedmioty do wyboru

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

4

 

45

4

RAZEM

 

 

 

145

0

170

15

11

17

60

0

200

15

5

23

90

0

135

30

9

20

45

0

45

30

4

26

980

115

RAZEM I i II rok - specjalizacja EKOBIOTECHNOLOGIA MORSKA

 

 

 

145

0

200

15

11

19

90

0

200

15

7

23

105

0

135

30

10

20

45

0

45

30

4

26

1055

120

C3. SPECJALIZACJA OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MORZA

50.

Seminarium I

 

 

1

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

51.

Seminarium II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

52.

Seminarium III

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

6

 

 

 

 

 

 

30

6

53.

Seminarium IV

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

20

30

20

54.

Pracownia magisterska I

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

55.

Pracownia magisterska II

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

6

 

 

 

 

 

 

60

6

56.

Pracownia magisterska III

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

4

45

4

57.

Ekofizjologia zwierząt morskich

 

1

 

45

 

30

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

8

58.

Ekologia morza

 

1

 

30

 

45

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

7

59.

Biologiczna ocena jakości ekosystemów morskich

 

1

 

15

 

15

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

5

60.

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I

 

 

1

 

 

45

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

61.

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

62.

Ekofizjologia roślin morskich

 

2

 

 

 

 

 

 

 

45

 

30

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

8

63.

Ekotoksykologia morza

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

64.

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

6

65.

Żywe zasoby morza

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

45

4

66.

Marikultura

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

2

67.

Kręgowce morskie - biologia i ekologia

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

2

30

3

68.

Funkcjonowanie ekosystemów polarnych

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

2

 

 

 

 

 

 

30

4

69.

Ekologiczna i socjoekonomiczna wartość ekosystemów morskich

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

30

 

1

2

 

 

 

 

 

 

45

3

70.

Zarządzanie zasobami morza

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

30

1

71.

Rybołóstwo morskie

 

 

1

 

 

15

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

72.

Modelowanie ekologiczne

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

2

 

 

 

 

 

 

30

3

73.

Globalne zmiany w ekosystemach morskich

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1

 

15

1

74.

Przedmioty do wyboru

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

30

2

RAZEM

 

 

 

90

0

150

15

8

20

60

0

200

15

5

23

120

0

150

30

9

20

60

0

60

30

4

26

980

115

RAZEM I i II rok - specjalizacja OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MORZA

 

 

 

90

0

180

15

8

22

90

0

200

15

7

23

135

0

150

30

10

20

60

0

60

30

4

26

1055

120

CII. SPECJALNOŚĆ GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA

C4. SPECJALIZACJA GEOLOGIA MORZA

75.

Seminarium I

 

 

1

 

 

 

30

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

9

76.

Seminarium II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

5

77.

Seminarium III

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

9

 

 

 

 

 

 

30

9

78.

Seminarium IV

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

30

15

79.

Pracownia magisterska I

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

8

80.

Pracownia magisterska II

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

9

 

 

 

 

 

 

60

9

81.

Pracownia magisterska III

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

10

60

10

82.

Geomorfologia brzegów morskich

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

83.

Zastosowanie programów komputerowych w geologii morza

 

 

1

 

 

45

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

84.

Metale w środowisku morskim

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

2

85.

Paleontologia organizmów morskich

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

86.

Bezinwazyjne metody badania dna morskiego

 

1

 

30

 

15

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

87.

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

5

88.

Praktyczne aspekty zagospodarowania strefy brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

89.

Geologia osadów Morza Bałtyckiego

 

1

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

90.

Geodynamika brzegów morskich

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

 

2

2

 

 

 

 

 

 

45

4

91.

Zarządzanie strefą brzegową morza

 

 

1

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

92.

Petrografia osadów czwartorzędowych

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

30

2

93.

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

94.

Techniki satelitarne

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1

 

15

1

95.

Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

15

1

96.

Meteorologia morska

 

1

 

15

 

30

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

97.

Planowanie badań i analiza danych

 

 

1

15

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

98.

Akustyka morza

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

2

99.

Regional Oceanography- Case Studies

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

4

 

45

4

RAZEM

 

 

 

90

0

150

30

6

22

75

0

215

30

5

23

120

0

90

30

8

21

60

0

60

30

5

25

980

115

RAZEM I i II rok - specjalizacja  GEOLOGIA MORZA

 

 

 

90

0

180

30

6

24

105

0

215

30

7

23

135

0

90

30

9

21

60

0

60

30

5

25

1055

120

C5. SPECJALIZACJA CHEMIA MORZA I ATMOSFERY

100.

Seminarium I

 

 

1

 

 

 

30

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

9

101.

Seminarium II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

5

102.

Seminarium III

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

9

 

 

 

 

 

 

30

9

103.

Seminarium IV

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

30

15

104.

Pracownia magisterska I

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

8

105.

Pracownia magisterska II

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

9

 

 

 

 

 

 

60

9

106.

Pracownia magisterska III

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

10

60

10

107.

Metale w środowisku morskim

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

60

4

108.

Bezinwazyjne metody badania dna morskiego

 

 

1

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

109.

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefi brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

6

110.

Geologia osadów Morza Bałtyckiego

 

1

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

111.

Fotochemia wód naturalnych

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

112.

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

113.

Areozole i gazy w atmosferze

 

1

 

30

 

45

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

6

114.

Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

45

 

1

4

 

 

 

 

 

 

60

5

115.

Meteorologia morska

 

1

 

15

 

30

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

116.

Termodynamika morza

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

117.

Techniki satelitarne

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1

 

15

1

118.

Optyka morza

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

2

119.

Planowanie badań i analiza danych

 

 

1

15

 

60

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

6

120.

Regional Oceanography- Case Studies

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

4

 

45

4

RAZEM

 

 

 

120

0

135

30

8

20

75

0

200

30

5

23

75

0

135

30

5

24

60

0

60

30

5

25

980

115

RAZEM I i II rok -specjalizacja CHEMIA MORZA I ATMOSFERY

 

 

 

120

0

165

30

8

22

105

0

200

30

7

23

90

0

135

30

6

24

60

0

60

30

5

25

1055

120

C6. SPECJALIZACJA FIZYKA MORZA

121.

Seminarium I

 

 

1

 

 

 

30

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

9

122.

Seminarium II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

5

123.

Seminarium III

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

9

 

 

 

 

 

 

30

9

124.

Seminarium IV

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

30

15

125.

Pracownia magisterska I

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

8

126.

Pracownia magisterska II

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

8

 

 

 

 

 

 

60

8

127.

Pracownia magisterska III

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

8

60

8

128.

Bezinwazyjne metody badania dna morskiego

 

 

1

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

129.

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefi brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

4

130.

Geodynamika brzegów morskich

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

2

131.

Fotochemia wód naturalnych

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

132.

Aerozole i gazy w atmosferze

 

 

1

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

133.

Metody matematyczne w oceanografii

 

 

1

 

 

45

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

5

134.

Dynamika morza I

 

 

1

30

 

30

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

7

135.

Dynamika morza II

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15

 

45

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

6

136.

Meteorologia morska

 

1

 

15

 

30

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

137.

GIS

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

138.

Termodynamika morza

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

139.

Optyka morza

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

20

 

2

2

 

 

 

 

 

 

50

4

140.

Laboratorium fizyki morza

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

2

141.

Techniki satelitarne

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

30

 

1

2

45

3

142.

Akustyka morza

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

25

 

2

2

 

 

 

 

 

 

55

4

143.

Regional Oceanography- Case Studies

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

4

 

45

4

RAZEM

 

 

 

105

0

105

30

8

20

60

0

230

30

5

23

90

0

120

30

6

23

60

0

90

30

5

25

980

115

RAZEM I i II rok - specjalizacja FIZYKA MORZA

 

 

 

105

0

135

30

8

22

90

0

230

30

7

23

105

0

120

30

7

23

60

0

90

30

5

25

1055

120

 

UWAGI

                   

W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z  uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji

 

Seminarium i Pracownia magisterska obejmują przygotowanie pracy magisterskiej

           

Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru

             

Studenci w ramach godzin przeznaczonych na wykłady do wyboru wybierają kursy spośród listy zamieszczonej poniżej

 

Lista wykładów do wyboru

   

Nazwa wykładu

Liczba godzin

ECTS

                   

A sustanaible Baltic Region

15

1

                   

Aktualna problematyka badań oceanograficznych

15

1

                   

Akustyka dna morskiego

15

1

                   

Bioakustyka

15

1

                   

Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń na organizmy

15

1

                   

Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym

15

1

 

14.

Zarządzanie strefą brzegową morza

15

1

Ekologia estuariów

15

1

 

15.

Tworzywa sztuczne w środowisku morskim

15

1

Ewolucjonizm

30

2

 

16.

Podstawy geologii naftowej

15

1

Morze Śródziemne

15

1

 

17.

Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej

15

1

Problemy ochrony Morza Bałtyckiego

15

1

 

18.

Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego

15

1

Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa

15

1

 

19.

Wstęp do geofizyki lodu morskiego

15

1

The Baltic Sea Environment

30

2

 

20.

Stosowanie metod akustycznych do badań ekosystemów morskich

15

1

Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej

15

1