fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2016

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:30

Kierunek: GEOGRAFIA                                                     Poziom studiów: II                                        Profil studiów: ogólnoakademicki

cykl 2014/2015                                                                  Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Filozofia przyrody

15 1 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 1

2

Europa Bałtycka 30 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 2

3

Geografia komunikacji 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO      

 

 

 

30 2

4

Geografia ludności 15 1 E                   15 1 ZO             30 2

5

Geografia miast 15 1 E    

 

 

 

 

     

15

1

ZO

     

 

 

 

30 2

6

Metody analizy przestrzennej 15 1 E      

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

45 3

7

Metody badań społecznych 15 2 E

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3

8

Język obcy       15 1 ZO

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1

9

Pracownia magisterska        

 

     

 

30

3

ZO

     

 

 

 

 

 

 

30 3
10 Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)             30 11 ZO                         30 11
  Bezpieczeństwo i higiena pracy                                              
  Szkolenie biblioteczne                                              
  Razem w semestrze: 124 9   15 1   30 11   75 6   45 3               289 30

 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język obcy

      15

1

ZO/EK

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 1

2

Pracownia magisterska        

 

 

 

 

 

30

3

ZO

     

 

   

 

 

 

30 3

3

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)      

 

 

 

30

9

ZO

 

 

 

           

 

 

 

30 9

4

Metody badań terenowych                   30 2 ZO                   30 2

5

Geografia regionalna Pomorza 30 2 E    

 

 

 

 

                 

 

 

 

30 2

6

Geografia ekonomiczna morza 15 1 E      

 

 

 

     

15

1

ZO

     

 

 

 

30 2

7

Geografia gospodarcza 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30 2

8

Geografia medyczna 15 1 ZO      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1

9

Geografia usług 15 1 ZO  

 

     

 

           

15

1

ZO

 

 

 

30 2
10 Lokalne rynki pracy 15 1 ZO                                     15 1
11 Problemy współpracy transgranicznej 15 1 ZO                                     15 1
12 Zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej                         15 1 ZO             15 1
  Moduł do wyboru I 30 3 ZO                                     30 3
  Razem w semestrze: 150 11   15 1   30 9   60 5   30 2   30 2         315 30
  Razem w I roku studiów: 274 20   30 2   60 20   135 11   75 5   30 2         604 60

Kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru

Legenda:

E   egzamin

EK  egzamin końcowy (lektorat)

ZO  zaliczenie na ocenę

Z    zaliczenie bez oceny

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Globalne problemy środowiska przyrodniczego

30 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

2

Metodologia badań geograficznych 15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

3

Geografia kultury 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO      

 

 

 

30 2

4

Geografia turystyki 15 1 E             15 1 ZO                   30 2

5

Społeczno-gospodarcze problemy obszarów zurbanizowanych 15 1 E    

 

 

 

 

15 1 ZO            

 

 

 

30 2

6

Zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej            

 

 

 

     

15

3

ZO

     

 

 

 

15 3

7

Pracownia magisterska      

 

 

 

 

 

 

30 8 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 8

8

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)            

30

10

ZO

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 10
  Razem w semestrze: 90 6         30 10   60 10   30 4               210 30

 

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej

             

 

 

 

 

 

15 3 ZO      

 

 

 

15 3

2

Pracownia magisterska              

 

  30 6 ZO      

 

   

 

 

 

30 6

3

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)             30

10

ZO  

 

 

           

 

 

 

30 10

4

Metody badań terenowych                   30 2 ZO                   30 2

5

Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 2 E    

 

 

 

 

                 

 

 

 

30 2

6

Geografia religii 15 1 E      

 

 

 

            15 1 ZO

 

 

 

30 2

7

Konkurencyjność regionów 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

15

1

ZO

 

     

 

 

30 2

8

Moduł do wyboru II 30 3 ZO      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3
  Razem w semestrze: 90 7         30 10   60 8   30 4   15 1         225 30
  Razem w II roku studiów: 180 13         60 20   120 18   60 8   15 1         435 60

Kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru

Legenda:

E   egzamin

EK  egzamin końcowy (lektorat)

ZO  zaliczenie na ocenę

Z    zaliczenie bez oceny

 

Kierunek: GEOGRAFIA                                                     Poziom studiów: II                                        Profil studiów: ogólnoakademicki

cykl 2014/2015                                                                  Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: FIZYCZNA

 

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Filozofia przyrody

15 1 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 1

2

Europa Bałtycka 30 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 2

3

Fizyczne podstawy systemu przyrodniczego Ziemi 30 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

4

Geochemia środowiska 15 1 E                                     15 1

5

Źródła danych przestrzennych 15 2 ZO                                     15 2

6

Zasady organizacji sieci pomiarowych 15 2 ZO      

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

15 2

7

Metody badań terenowych i laboratoryjnych I 30 2 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Pracownia metod badawczych            

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

9

Język obcy       15

1

ZO    

 

           

 

 

 

 

 

 

15 1
10 Pracownia magisterska                   30 3 ZO                   30 3
11 Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)             30 10 ZO                         30 10
12 Metody badań terenowych i laboratoryjnych II                   30 2 ZO                   30 2
  Razem w semestrze: 150 12   15 1   30 10   90 7                     285 30

W programie studiów także:

  Bezpieczeństwo i higiena pracy 4   Z                                        
  Szkolenie biblioteczne                                              

 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język obcy

      15

1

ZO/EK

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 1

2

Pracownia magisterska        

 

 

 

 

 

30

3

ZO

     

 

   

 

 

 

30 3

3

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)        

 

 

30

10

ZO

 

 

 

           

 

 

 

30 10

4

Metody badań terenowych i laboratoryjnych II                   30 2 ZO                   30 2

5

Geografia regionalna Pomorza 30 2 E                                     30 2

6

Podstawy sedymentologii 15 1 E      

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

15 1

7

Wnioskowanie statystyczne 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30 2

8

Wizualizacja wyników badań                   15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 2

9

Zastosowanie GIS w geografii fizycznej                

 

      15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

15 1
10 Moduł do wyboru I (do wyboru 1 z 3 oferowanych) 45 3 ZO                                     45 3
11 Moduł do wyboru I (do wyboru 1 z 3 oferowanych) 45 3 ZO                                     45 3
  Razem w semestrze: 150 10   15 1   30 10   75 7   15 1   15 1         300 30
  Razem w I roku studiów: 300 22   30 2   60 20   165 14   15 1   15 1         585 60

Kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru

Legenda:

E   egzamin

EK  egzamin końcowy (lektorat)

ZO  zaliczenie na ocenę

Z    zaliczenie bez oceny

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Globalne problemy środowiska przyrodniczego

30 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

2

Metodologia badań geograficznych 15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

3

Hydrogeologia 15 1 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 1

4

Gospodarka wodna 15 1 E                         15 1 ZO       30 2

5

Zagrożenia i ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery 30 2 E                                     30 2

6

Monitoring środowiska 20 2 ZO      

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

20 2

7

Oceny oddziaływania na środowisko 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

30 2

8

Zastosowania GIS w geografii fizycznej                        

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

15 2

9

Moduł do wyboru II (do wyboru 1 z oferowanych 5)                

 

30 2 ZO      

 

 

 

 

 

 

30 2
10 Moduł do wyboru II (do wyboru 1 z oferowanych 5)                   30 2 ZO                   30 2
11 Pracownia magisterska                   30 7 ZO                   30 7
12 Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)             30 5 ZO                         30 5
  Razem w semestrze: 140 10         30 5   90 11   15 2   30 2         305 30

kolorem szarym zaznaczono propozycje zmiany E na ZO i odwrotnie

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Pracownia magisterska

       

 

 

 

 

 

30

7

ZO

           

 

 

 

30 7

2

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)        

 

 

30

15

ZO

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 15

3

Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

4

Ochrona przyrody i krajobrazu 15 1 E                                     15 1

5

Zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju 10 1 E                                     10 1

6

Odnawialne źródła energii 10 1 ZO      

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

10 1

7

Zastosowania GIS w geografii fizycznej      

 

 

 

 

 

 

15 3 ZO

 

 

 

     

 

 

 

15 3
  Razem w semestrze: 65 5         30 15   45 10                     140 30
  Razem w II roku studiów: 205 15         60 20   135 21   15 2   30 2         445 60

Kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru

Legenda:

E   egzamin

EK  egzamin końcowy (lektorat)

ZO  zaliczenie na ocenę

Z    zaliczenie bez oceny

 

Kierunek: GEOGRAFIA                                                     Poziom studiów: II                                        Profil studiów: ogólnoakademicki

cykl 2014/2015                                                                  Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: FIZYCZNA

                                                                                        MODUŁY DO WYBORU

 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

  Moduł do wyboru I: (do wyboru 2 z 3)                
  I. 1. System przyrodniczy pojezierzy i pobrzeży 45 3         45 3

1

I.1.1. Klimatologia regionalna

15 1 ZO       15 1

2

I.1.2. Systemy rzeczno-jeziorne 15 1 ZO

 

 

 

15 1

3

I.1.3. Geomorfologia obszarów pojeziernych 15 1 ZO       15 1
  I. 2. Przemiany środowiska przyrodniczego Ziemi 45 3         45 3

4

I.2.1. Regionalne aspekty zmian klimatu 15 1 ZO       15 1

5

I.2.2. Jeziora a zmiany środowiska 15 1 ZO       15 1

6

I.2.3. Naturalne i antropogeniczne przemiany ekosystemów wodnych 15 1 ZO       15 1
  I.3. Waloryzacja środowiska dla potrzeb rozwoju zrównoważonego 45 3         45 3

7

I.3.1. Klimatyczne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 15 1 ZO       15 1
8 I.3.2. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego 15 1 ZO       15 1
9 I.3.3. Ekohydrologia i zagospodarowanie wód 15 1 ZO       15 1
  Razem w semestrze: 90 6         90 6

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

  Moduł do wyboru II: (do wyboru 2 z 5)                
  II.1. Modelowanie procesów klimatycznych       30 2   30 2

1

II. 1.1. Podstawy klimatologii synoptycznej       15 1 ZO 15 1

2

II.1.2. Modelowanie klimatu      

15

1

ZO

15 1
  II.2. Procesy hydrologiczne       30 2   30 2

3

II.2.1. Hydrometeorologia       15 1 ZO 15 1
4 II.2.2. Hydrologia dynamiczna       15 1 ZO 15 1

 

II.3. Środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego       30 2   30 2

5

II.3.1. Analiza i interpretacja danych środowiskowych w planowaniu przestrzennym       15 1 ZO 15 1

6

II.3.2. Ekofizjografia planistyczna       15 1 ZO 15 1
  II.4. Procesy geomorfologiczne       30 2   30 2

7

II.4.1. Datowanie osadów i procesów przyrodniczych       15 1 ZO 15 1
8 II.4.2. Procesy geomorfologiczne w wybranych środowiskach sedymentacyjnych       15 1 ZO 15 1
  II.5. Ekosystemy jeziorne       30 2   30 2
9 II.5.1. Metody analiz limnologicznych       15 1 ZO 15 1
10 II.5.2. Rekultywacja jezior       15 1 ZO 15 1
  Razem w semestrze:       60 4   60 4
  Razem w I i II roku studiów: 90 6   60 4   150 10

Legenda:

E   egzamin

EK  egzamin końcowy (lektorat)

ZO  zaliczenie na ocenę

Z    zaliczenie bez oceny