fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2017 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2017

Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2017

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:32

Kierunek: Gospodarka przestrzenna                         Poziom studiów: II stopień                     Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:  Gospodarka przestrzenna                   Forma studiów: niestacjonarne              Cykl kształcenia: 2015-2017

                                                                                                                                                 Rok kształcenia: 2015/2016

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Organizacja i zarządzanie

15 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Polityka regionalna 30 3 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 2 ZO

 

 

 

50 5

3

Prawo zagospodarowania przestrzeni 30 3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 2 ZO

 

 

 

45 5

4

Ekofizjografia planistyczna 15 2 E                         15 2 ZO       30 4

5

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny          

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

15 2

6

Język obcy      

15

2

ZO

           

 

 

 

     

 

 

 

15 2

7

Seminarium magisterskie        

 

  20 10 ZO        

 

 

 

 

 

 

 

 

20 10

 

Razem w semestrze:

90 10   15 2   20 10   0 0   0 0   65 8   0 0   190 30

 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język obcy

      15

2

ZO/EK

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Seminarium magisterskie        

 

 

20

10

ZO

 

 

 

           

 

 

 

20 10

3

Wychowanie fizyczne      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10 1 ZO

 

 

 

10 1

4

GiS (techniczna, społ.-ekon., środowiskowa)                               30 3 ZO       30 3

5

Gospodarka wodna 15 2 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

30 4

6

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego 15 2 E                  

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

30 4

7

Planowanie systemów transportowych 15 2 ZO  

 

               

 

 

10

2

ZO

 

 

 

25 4
8 Wycena nieruchomości                               10 2 ZO       10 2

 

Razem w semestrze:

45 6   15 2   20 10   0 0   0 0   90 12   0 0   170 30
Razem w I roku studiów, specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 135 16   30 4   40 20   0 0   0 0   155 20   0 0   360 60

W programie także: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Szkolenie biblioteczne, Zasady ergonomii

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna                         Poziom studiów: II stopień                     Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:  Gospodarka przestrzenna                   Forma studiów: niestacjonarne              Cykl kształcenia: 2015-2017

                                                                                                                                                 Rok kształcenia: 2016/2017

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej

10 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 2 ZO

 

 

 

30 3

2

Marketing terytorialny 15 2 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

15

2 ZO

 

 

 

30 4

3

Wykład ogólnouczelniany 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

4

Przedmiot do wyboru 1 10 3 ZO                                     10 3

5

Przedmiot do wyboru 2 10 2 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

10 2

6

Seminarium magisterskie      

 

 

 

20

10

ZO

     

 

 

 

     

 

 

 

20 10

7

Pracownia magisterska      

 

 

 

 

 

 

10 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2

8

Partycypacja społeczna 10 2 E      

 

 

 

     

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

30 4

 

Razem w semestrze:

85

12   0 0   20 10

 

10 2

 

0 0   55 6  

0

0

 

170 30

 

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium magisterskie

       

 

 

20

12

ZO

 

 

 

           

 

 

 

20 12

2

Pracownia magisterska        

 

 

 

 

 

10

2

ZO

           

 

 

 

10 2

3

Przedmiot do wyboru 3 10 2 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

10 2
4 Przedmiot do wyboru 4 10 2 ZO                                     10 2

5

Analiza i modelowanie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15 2 E    

 

 

 

 

     

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

30 4

6

Planowanie rozwoju miast 10 1 E    

 

           

 

 

 

20 3 ZO

 

 

 

30 4

7

Gospodarka mieszkaniowa 20 2 E                  

 

    10 2 ZO       30 4

 

Razem w semestrze:

65 9   0 0   20 12   10 2   0 0   45 7   0 0   140 30
Razem w II roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 150 21   0 0   40 22   20 4   0 0   100 13   0 0   310 60

Legenda:

E - egzamin
Ek - egzamin końcowy (lektorat)
ZO - zaliczenie na ocenę
Z - zaliczenie bez oceny