fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2017 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2017

Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2017

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:29

Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia – cykl kształcenia 2015-2017
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 15   15     1 Z
Ekofizjologia zwierząt morskich / Ecophysiology of marine animals 75 45 30   3 4 E
Ekologia morza / Marine ecology 75 30 45   2 5 E
Filogeneza organizmów morskich / Phylogeny of marine organisms 45 25 20   2 1 E
Gatunki obce w środowisku morskim / Invasive species in the marine environment 30 15 15   1 1 Z
Genetyka organizmów morskich / Genetics of marine organisms 45 30 15   2 1 E
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I / Research planning and data analysis in biological oceanography I 45   45     3 Z
Europa Bałtycka / Baltic Europe 30 30     2   Z
Razem semestr 1 390 175 215 0 12 18  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego / Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
45   45     6 Z
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II / Research planning and data analysis in biological oceanography II 30   30     3 Z
Ekofizjologia roślin morskich / Ecophysiology of marine plants 75 45 30   4 4 E
Biologia rozrodu i rozwoju bezkręgowców morskich / Reproductive and developmental biology of marine invertebrates 30 10 20   1 2 E
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej / Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     6 Z
Razem semestr 2 305 85 220 0 7 23  

II ROK

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza / Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     6 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     9 Z
Żywe zasoby morza / Live resources of the sea 45 45     4   E
Funkcjonowanie ekosystemów polarnych / Polar ecosystems functioning 30 15 15   2 2 E
Modelowanie ekologiczne / Ecological medelling 30 15 15   2 2 E
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 30 30     2   Z
Razem semestr 3 240 120 120 0 11 19  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     17 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 45   45     4 Z
Kręgowce morskie - biologia i ekologia / Marine vertebrates - biology and ecology 30 15 15   1 2 Z
Globalne zmiany w ekosystemach morskich / Global changes in the marine environment 15 15     1   Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 30 30     2   Z
Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 30     2   Z
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30   1 Z
Razem semestr 4 210 90 90 30 6 24  

UWAGI
1. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
2. Seminarium i Pracownia magisterska obejmują przygotowanie pracy magisterskiej;
3. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru;
4. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy zamieszczonej poniżej;
5. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course mogą realizować kursy: Globalne problemy środowiska przyrodniczego (III semestr) lub Geografia regionalna Pomorza (IV semestr) lub za zgodą dziekana przedmiot z innego kierunku z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Lista wykładów do wyboru

Lp. Nazwa wykładu Liczba godzin ECTS
1. A sustanaible Baltic Region 15 1
2. Aktualna problematyka badań oceanograficznych 15 1
3. Akustyka dna morskiego 15 1
4. Bioakustyka 15 1
5. Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń na organizmy 15 1
6. Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym 15 1
7. Ekologia estuariów 15 1
8. Ewolucjonizm 30 2
9. Morze Śródziemne 15 1
10. Problemy ochrony Morza Bałtyckiego 15 1
11. Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa 15 1
12. The Baltic Sea Environment 30 2
13. Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 15 1
14. Zarządzanie strefą brzegową morza 15 1
15. Tworzywa sztuczne w środowisku morskim 15 1
16. Podstawy geologii naftowej 15 1
17. Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej 15 1
18. Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego 15 1
19. Stosowanie metod akustycznych do badań ekosystemów morskich 15 1
20. Wstęp do geofizyki lodu morskiego 15 1
21. Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University – wide Course 15 1

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA EKOBIOTECHNOLOGIA MORSKA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 15   15     1 Z
Ekofizjologia zwierząt morskich / Ecophysiology of marine animals 75 45 30   3 4 E
Ekologia morza / Marine ecology 75 30 45   2 5 E
Filogeneza organizmów morskich / Phylogeny of marine organisms 45 25 20   2 1 E
Gatunki obce w środowisku morskim / Invasive species in the marine environment 30 15 15   1 1 Z
Genetyka organizmów morskich / Genetics of marine organisms 45 30 15   2 1 E
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I / Research planning and data analysis in biological oceanography I 45   45     3 Z
Europa Bałtycka / Baltic Europe 30 30     2   Z
Razem semestr 1 390 175 215 0 12 18  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego / Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
45   45     6 Z
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II / Research planning and data analysis in biological oceanography II 30   30     3 Z
Ekofizjologia roślin morskich / Ecophysiology of marine plants 75 45 30   4 4 E
Ekotoksykologia morza / Marine ecotoxicology 30 15 15   1 2 E
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej / Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     6 Z
Razem semestr 2 305 85 220 0 7 23  

II ROK

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza / Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     6 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     7 Z
Żywe zasoby morza / Live resources of the sea 45 45     4   E
Marikultura / Mariculture 30   30     2 Z
Modelowanie ekologiczne / Ecological medelling 30 15 15   2 2 E
Choroby i zmiany patologiczne organizmów morskich / Diseases of marine organisms 30 15 15   1 1 Z
Struktura i funkcjonowanie sieci troficznej w środowisku morskim / Structure and funtioning of food web in the marine environment 30 15 15   2 2 E
Razem semestr 3 270 105 165 0 10 20  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     15 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 45   45     6 Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 45 45     4   Z
Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 30     2   Z
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30   1 Z
Razem semestr 4 180 75 75 30 6 24  

UWAGI
1. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
2. Seminarium i Pracownia magisterska obejmują przygotowanie pracy magisterskiej;
3. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru;
4. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy zamieszczonej poniżej;
5. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course mogą realizować kursy: Globalne problemy środowiska przyrodniczego (III semestr) lub Geografia regionalna Pomorza (IV semestr) lub za zgodą dziekana przedmiot z innego kierunku z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Lista wykładów do wyboru

Lp. Nazwa wykładu Liczba godzin ECTS
1. A sustanaible Baltic Region 15 1
2. Aktualna problematyka badań oceanograficznych 15 1
3. Akustyka dna morskiego 15 1
4. Bioakustyka 15 1
5. Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń na organizmy 15 1
6. Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym 15 1
7. Ekologia estuariów 15 1
8. Ewolucjonizm 30 2
9. Morze Śródziemne 15 1
10. Problemy ochrony Morza Bałtyckiego 15 1
11. Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa 15 1
12. The Baltic Sea Environment 30 2
13. Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 15 1
14. Zarządzanie strefą brzegową morza 15 1
15. Tworzywa sztuczne w środowisku morskim 15 1
16. Podstawy geologii naftowej 15 1
17. Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej 15 1
18. Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego 15 1
19. Stosowanie metod akustycznych do badań ekosystemów morskich 15 1
20. Wstęp do geofizyki lodu morskiego 15 1
21. Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University – wide Course 30 2

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MORZA

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 15   15     1 Z
Ekofizjologia zwierząt morskich / Ecophysiology of marine animals 75 45 30   3 4 E
Ekologia morza / Marine ecology 75 30 45   2 5 E
Biologiczna ocena jakości ekosystemów morskich 30 15 15   2 3 E
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I / Research planning and data analysis in biological oceanography I 45   45     3 Z
Rybołówstwo morskie 15   15     3 Z
Europa Bałtycka / Baltic Europe 30 30     2   Z
Razem semestr 1 315 120 195 0 8 22  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego / Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
45   45     6 Z
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II / Research planning and data analysis in biological oceanography II 30   30     3 Z
Ekofizjologia roślin morskich / Ecophysiology of marine plants 75 45 30   4 4 E
Ekotoksykologia morza / Marine ecotoxicology 30 15 15   1 2 E
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej / Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     6 Z
Razem semestr 2 305 90 215 0 7 23  

II ROK

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza / Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     6 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     6 Z
Żywe zasoby morza / Live resources of the sea 45 45     4   E
Marikultura / Mariculture 30   30     2 Z
Funkcjonowanie ekosystemów polarnych / Polar ecosystems functioning 30 15 15   2 2 E
Ekologiczna i socjoekonomiczna wartość ekosystemów morskich / Ecological and socio-economic values of marine ecosystems 45 15 30   1 2 E
Zarządzanie zasobami morza / Management of marine resources 30 30     1   Z
Modelowanie ekologiczne / Ecological medelling 30 15 15   1 2 E
Razem semestr 3 315 135 180 0 10 20  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     17 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 45   45     4 Z
Kręgowce morskie - biologia i ekologia / Marine vertebrates - biology and ecology 30 15 15   1 2 E
Globalne zmiany w ekosystemach morskich / Global changes in the marine environment 15 15     1   Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 30 30     2   Z
Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 30     2   Z
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30   1 Z
Razem semestr 4 210 90 90 30 6 24  

UWAGI
1. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
2. Seminarium i Pracownia magisterska obejmują przygotowanie pracy magisterskiej;
3. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru;
4. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy zamieszczonej poniżej;
5. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course mogą realizować kursy: Globalne problemy środowiska przyrodniczego (III semestr) lub Geografia regionalna Pomorza (IV semestr) lub za zgodą dziekana przedmiot z innego kierunku z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Lista wykładów do wyboru

Lp. Nazwa wykładu Liczba godzin ECTS
1. A sustanaible Baltic Region 15 1
2. Aktualna problematyka badań oceanograficznych 15 1
3. Akustyka dna morskiego 15 1
4. Bioakustyka 15 1
5. Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń na organizmy 15 1
6. Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym 15 1
7. Ekologia estuariów 15 1
8. Ewolucjonizm 30 2
9. Morze Śródziemne 15 1
10. Problemy ochrony Morza Bałtyckiego 15 1
11. Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa 15 1
12. The Baltic Sea Environment 30 2
13. Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 15 1
14. Zarządzanie strefą brzegową morza 15 1
15. Tworzywa sztuczne w środowisku morskim 15 1
16. Podstawy geologii naftowej 15 1
17. Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej 15 1
18. Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego 15 1
19. Stosowanie metod akustycznych do badań ekosystemów morskich 15 1
20. Wstęp do geofizyki lodu morskiego 15 1
21. Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University – wide Course 30 2

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA SPECJALIZACJA GEOLOGIA MORZA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 30   30     7 Z
Zastosowanie programów komputerowych w geologii morza / Application of computers in marine geology 45   45     6 Z
Bezinwazyjne metody badania dna morskiego / Non-invasive methods for seafloor research 45 30 15   2 1 E
Geologia osadów Morza Bałtyckiego / The geology of sediments of the Baltic Sea 60 30 30   2 2 E
Zarządzanie strefą brzegową morza / Management of the coastal zone 30   30     2 Z
Meteorologia morska / Marine Meteorology 45 15 30   1 2 E
Planowanie badań i analiza danych / Study planning and data analysis 15 15     1   Z
Europa Bałtycka / Baltic Europe 30 30     2   Z
Razem semestr 1 330 120 210 0 8 22  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego / Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 30   30     5 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
60   60     8 Z
Geomorfologia brzegów morskich / Geomorphology of sea coast 30 15 15   1 1 Z
Biostratygrafia osadów morskich / Biostratigraphy of marine sediments 60 30 30   2 2 E
Praktyczne aspekty zagospodarowania strefy brzegowej / Practical aspects of the management of the coastal zone 30   30     2 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej / Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     5 Z
Trwałe zanieczyszczenia organiczne / Persistant organic pollution 15 15     1   Z
Radiochemia morza/ Radiochemistry of the sea 15 15     1   Z
Razem semestr 2 350 105 245 0 7 23  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza / Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     9 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     8 Z
Metale w środowisku morskim / Metals in the marine environment 30 30     2   Z
Geodynamika brzegów morskich / Coastal geodynamics 45 30 15   2 2 E
Petrografia osadów czwartorzędowych / Petrography of Quaternary sediments 30 15 15   1 1 E
Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna / Elemental analysis and ecological stoichiometry 15 15     1   Z
Akustyka morza / Marine acoustics 30 30     2   Z
Techniki satelitarne / Remote sensing of marine environment 15 15     1   Z
Razem semestr 3 270 150 120 0 10 20  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     13 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 60   60     10 Z
Regional Oceanography- Case Studies 45 45     4   Z
Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 30     2   Z
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30   1 Z
Razem semestr 4 195 75 90 30 6 24  

UWAGI
1. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
2. Seminarium i Pracownia magisterska obejmują przygotowanie pracy magisterskiej;
3. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru;
4. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy zamieszczonej poniżej;
5. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course mogą realizować kursy: Globalne problemy środowiska przyrodniczego (III semestr) lub Geografia regionalna Pomorza (IV semestr) lub za zgodą dziekana przedmiot z innego kierunku z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Lista wykładów do wyboru

Lp. Nazwa wykładu Liczba godzin ECTS
1. A sustanaible Baltic Region 15 1
2. Aktualna problematyka badań oceanograficznych 15 1
3. Akustyka dna morskiego 15 1
4. Bioakustyka 15 1
5. Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń na organizmy 15 1
6. Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym 15 1
7. Ekologia estuariów 15 1
8. Ewolucjonizm 30 2
9. Morze Śródziemne 15 1
10. Problemy ochrony Morza Bałtyckiego 15 1
11. Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa 15 1
12. The Baltic Sea Environment 30 2
13. Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 15 1
14. Zarządzanie strefą brzegową morza 15 1
15. Tworzywa sztuczne w środowisku morskim 15 1
16. Podstawy geologii naftowej 15 1
17. Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej 15 1
18. Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego 15 1
19. Stosowanie metod akustycznych do badań ekosystemów morskich 15 1
20. Wstęp do geofizyki lodu morskiego 15 1
21. Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University – wide Course 30 2

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA SPECJALIZACJA CHEMIA MORZA I ATMOSFERY

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 30   30     7 Z
Bezinwazyjne metody badania dna morskiego / Non-invasive methods for seafloor research 30 30     2   Z
Geologia osadów Morza Bałtyckiego / The geology of sediments of the Baltic Sea 30 30     2   Z
Aerozole i gazy w atmosferze / Aerosols and gases in the atmosphere 75 30 45   2 4 E
Meteorologia morska / Marine Meteorology 45 15 30   1 2 E
Planowanie badań i analiza danych / Study planning and data analysis 75 15 60   1 5 E
Europa Bałtycka / Baltic Europe 30 30     2   Z
Razem semestr 1 345 150 195 0 10 20  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego / Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 30   30     5 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
60   60     8 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej / Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     6 Z
Fotochemia wód naturalnych / Photochemistry of natural waters 60 30 30   2 2 E
Trwałe zanieczyszczenia organiczne / Persistant organic pollution 45 15 30   1 2 E
Radiochemia morza / Radiochemistry of the sea 15 15     1   Z
Termodynamika morza / Thermodynamics of sea water 15 15     1   Z
Razem semestr 2 335 105 230 0 7 23  

II ROK

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza / Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     8 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     9 Z
Metale w środowisku morskim / Metals in the marine environment 60 30 30   2 2 E
Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna / Elemental analysis and ecological stoichiometry 60 15 45   1 4 E
Optyka morza / Marine optics 30 30     2   Z
Techniki satelitarne / Remote sensing of marine environment 15 15     1   Z
Razem semestr 3 270 105 165 0 7 23  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     13 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 60   60     10 Z
Regional Oceanography- Case Studies 45 45     4   Z
Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 30     2   Z
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30   1 Z
Razem semestr 4 195 75 90 30 6 24  

UWAGI
1. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
2. Seminarium i Pracownia magisterska obejmują przygotowanie pracy magisterskiej;
3. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru;
4. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy zamieszczonej poniżej;
5. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course mogą realizować kursy: Globalne problemy środowiska przyrodniczego (III semestr) lub Geografia regionalna Pomorza (IV semestr) lub za zgodą dziekana przedmiot z innego kierunku z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Lista wykładów do wyboru

Lp. Nazwa wykładu Liczba godzin ECTS
1. A sustanaible Baltic Region 15 1
2. Aktualna problematyka badań oceanograficznych 15 1
3. Akustyka dna morskiego 15 1
4. Bioakustyka 15 1
5. Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń na organizmy 15 1
6. Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym 15 1
7. Ekologia estuariów 15 1
8. Ewolucjonizm 30 2
9. Morze Śródziemne 15 1
10. Problemy ochrony Morza Bałtyckiego 15 1
11. Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa 15 1
12. The Baltic Sea Environment 30 2
13. Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 15 1
14. Zarządzanie strefą brzegową morza 15 1
15. Tworzywa sztuczne w środowisku morskim 15 1
16. Podstawy geologii naftowej 15 1
17. Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej 15 1
18. Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego 15 1
19. Stosowanie metod akustycznych do badań ekosystemów morskich 15 1
20. Wstęp do geofizyki lodu morskiego 15 1
21. Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University – wide Course 30 2

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA SPECJALIZACJA FIZYKA MORZA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 30   30     7 Z
Bezinwazyjne metody badania dna morskiego / Non-invasive methods for seafloor research 30 30     2   Z
Aerozole i gazy w atmosferze / Aerosols and gases in the atmosphere 30 30     2   Z
Metody matematyczne w oceanografii / Mathematical methods in oceanography 45     45   5 Z
Dynamika morza I / Sea dynamics I 60 30 30   3 4 Z
Meteorologia morska / Marine Meteorology 45 15 30   1 2 E
Europa Bałtycka / Baltic Europe 30 30     2   Z
Razem semestr 1 300 135 120 45 10 20  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego / Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 30   30     5 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
60   60     8 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej / Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     4 Z
Fotochemia wód naturalnych / Photochemistry of natural waters 30 30     1   Z
Dynamika morza II / Sea dynamics II 60 15 45   3 3 E
GIS / GIS 30   30     2 Z
Termodynamika morza / Thermodynamics of sea water 30 15 15   1 1 Z
Razem semestr 2 350 90 260 0 7 23  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza / Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     6 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     8 Z
Geodynamika brzegów morskich / Coastal geodynamics 30 30     2   Z
Optyka morza / Marine optics 50 30 20   2 2 E
Laboratorium fizyki morza / Marine Physical Laboratory 15   15     2 Z
Akustyka morza / Marine acoustics 55 30   25 2 2 E
Techniki satelitarne / Remote sensing of marine environment 45 15 30   1 2 E
Razem semestr 3 300 120 155 25 8 22  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     13 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 60   60     10 Z
Regional Oceanography- Case Studies 45 45     4   Z
Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne 30 30     2   Z
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30   1 Z
Razem semestr 4 195 75 90 30 6 24  

UWAGI
1. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
2. Seminarium i Pracownia magisterska obejmują przygotowanie pracy magisterskiej;
3. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru;
4. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy zamieszczonej poniżej;
5. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course mogą realizować kursy: Globalne problemy środowiska przyrodniczego (III semestr) lub Geografia regionalna Pomorza (IV semestr) lub za zgodą dziekana przedmiot z innego kierunku z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Lista wykładów do wyboru

Lp. Nazwa wykładu Liczba godzin ECTS
1. A sustanaible Baltic Region 15 1
2. Aktualna problematyka badań oceanograficznych 15 1
3. Akustyka dna morskiego 15 1
4. Bioakustyka 15 1
5. Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń na organizmy 15 1
6. Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym 15 1
7. Ekologia estuariów 15 1
8. Ewolucjonizm 30 2
9. Morze Śródziemne 15 1
10. Problemy ochrony Morza Bałtyckiego 15 1
11. Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa 15 1
12. The Baltic Sea Environment 30 2
13. Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 15 1
14. Zarządzanie strefą brzegową morza 15 1
15. Tworzywa sztuczne w środowisku morskim 15 1
16. Podstawy geologii naftowej 15 1
17. Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej 15 1
18. Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego 15 1
19. Stosowanie metod akustycznych do badań ekosystemów morskich 15 1
20. Wstęp do geofizyki lodu morskiego 15 1
21. Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University – wide Course 30 2