fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2021 - 2023 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2021 - 2023

Program studiów - cykl kształcenia 2021 - 2023

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 stycznia 2022 roku, 12:57

plan studiów na cykl kształcenia 2021/2022 - 2022/2023

Specjalizacja Biologia Morza

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

Specjalizacja Biotechnologia Morska

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

Specjalizacja Ochrona i Zarządzanie Zasobami Morza

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

Specjalizacja Chemia Morza i Atmosfery

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

Specjalizacja Geologia Morza

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

Specjalizacja Fizyka Morza

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr