fbpx Krzysztof Lewandowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Krzysztof Lewandowski

Krzysztof Lewandowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2020 roku

magister ochrony środowiska

Krzysztof Lewandowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sorpcja halogenowych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych z Basenu Gdańskiego ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz

Recenzenci: dr hab. Grażyna Pazikowska-Sapota, prof. dr hab. Jerzy Siepak

Dyplom nr 4546.


Gdańsk, 03 lutego 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf879.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf1.92 MB
PDF icon recenzja_2.pdf1.52 MB
Data publikacji: poniedziałek, 17 lutego 2020 roku, 12:16
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 11:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba