fbpx Joanna Kazimiera Piwowarczyk | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Joanna Kazimiera Piwowarczyk

Joanna Kazimiera Piwowarczyk

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2021 roku

magister Finansów i bankowości w zakresie Rachunkowości

Joanna Kazimiera Piwowarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mapowanie barier dla zrównoważonego rozwoju metodą interaktywnego zarządzania: wybrzeże województwa pomorskiego i przylegające obszary morskie.”

„Mapping barriers to sustainable development with interactive management: coastal areas of the Pomeranian province (Poland) and marine areas off the coast.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Degórski, Prof. dr hab. Marek Dutkowski

Dyplom nr 4665.


Gdańsk, 08 czerwca 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska mgr Joanny Piwowarczyk3.56 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract530.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie610.82 KB
Data publikacji: środa, 14 kwietnia 2021 roku, 15:27
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 czerwca 2021 roku, 12:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka