fbpx Krzysztof Kopeć | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Krzysztof Kopeć

Krzysztof Kopeć

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2021 roku

magister geografii

Krzysztof Kopeć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Monitoring jakości usług publicznych – propozycja modelu na szczeblu lokalnym”

„Monitoring the Quality of Public Services – Proposal of Model at Local Level

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Michalski profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Promotor pomocniczy: dr Maciej Tarkowski
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, dr hab. Paweł Czapliński, prof. US

Dyplom nr 4649.


Gdańsk, 12 kwietnia 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska mgra Krzysztofa Kopcia7.94 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract126.24 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie127.89 KB
Data publikacji: środa, 14 kwietnia 2021 roku, 14:32
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 15 kwietnia 2021 roku, 8:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka