fbpx Ilona Kamińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Ilona Kamińska

Ilona Kamińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2020 roku

magister ochrony środowiska

Ilona Kamińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oszacowanie wartosci ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej”

„Economic valuation of balancing the effects eutrophication processes - regulating ecosystem services of the Gulf of Gdańsk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Drugi promotor: dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Degórski, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 4578.


Gdańsk, 24 lipca 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie149.06 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf280.69 KB
PDF icon recenzja_2.pdf223.4 KB
Data publikacji: poniedziałek, 27 lipca 2020 roku, 13:42
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 11:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba