fbpx Marta Ewelina Kobusińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Marta Ewelina Kobusińska

Marta Ewelina Kobusińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2019 roku

magister oceanografii

Marta Ewelina Kobusińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów i ich pochodnych ze źródeł lądowych na stan środowiska Basenu Gdańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Elżbieta Niemirycz

Recenzenci: prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, prof. dr hab. Piotr Szefer

Dyplom nr 4533.


Gdańsk, 30 grudnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie931.37 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf2.87 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.3 MB
Data publikacji: wtorek, 4 lutego 2020 roku, 13:33
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 11:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba