fbpx Dominika Beata Studzińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Dominika Beata Studzińska

Dominika Beata Studzińska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2018 roku

magister geografii

Dominika Beata Studzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Sagan, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Szmytkowska
Recenzenci: dr hab. Maciej Marcin Smętkowski,, dr hab. Marek Robert Więckowski, prof. IGiPZ PAN

Dyplom nr 4370.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf1.05 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf1.21 MB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.04 MB
PDF icon recenzja_2.pdf3.57 MB
Data publikacji: czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 7:50
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 16:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba