fbpx Maciej Jan Markowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Maciej Jan Markowski

Maciej Jan Markowski

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2018 roku

magister geografii

Maciej Jan Markowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych okolic Trójmiasta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Krystyna Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Jan Gołdyn, dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG

Dyplom nr 4368.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf1.93 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.25 MB
Data publikacji: środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:00
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 17:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba