fbpx Alicja Bonk | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Alicja Bonk

Alicja Bonk

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2017 roku

magister geografii

Alicja Bonk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osady warwowe Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska): studium procesów, chronologia osadów i potencjał do rekonstrukcji paleośrodowiskowych  za okres ostatniego tysiąclecia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Tylman, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Dyplom nr 4123.


Gdańsk, 19 stycznia 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf187.74 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf188.44 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf2.16 MB
PDF icon recenzja_2.pdf3.15 MB
Data publikacji: piątek, 27 stycznia 2017 roku, 14:04
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 17:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba