fbpx Monika Wiśniewska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Monika Wiśniewska

Monika Wiśniewska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2016 roku

magister oceanografii

Monika Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ 17α-etynoloestradiolu (EE2) na przeżywalność, zachowania rozrodcze i różnicowanie płci gatunku Gammarus tigrinus Sexton, 1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Zofia Kulczykowska, dr hab. Michał Grabowski, prof. UŁ

Dyplom nr 4091.


Gdańsk, 09 listopada 2016 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf306.83 KB
PDF icon recenzja_2.pdf2.45 MB
Data publikacji: środa, 16 listopada 2016 roku, 11:45
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 16:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba