fbpx Joanna Barbara Hegele-Drywa | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Joanna Barbara Hegele-Drywa

Joanna Barbara Hegele-Drywa

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2016 roku

magister oceanografii

Joanna Barbara Hegele-Drywa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Krabik amerykański Rhithropanopeus Harrisii (Gould, 1841) z Zatoki Gdańskiej (południowy Bałtyk): rozmieszczenie, struktura populacji i podstawowe procesy fizjologiczne ”

„American harris mud crab Rhithropanopeus Harrisii (Gould, 1841) in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic Sea): distribution, population structure and basic physiological processes”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Monika Beata Normant-Saremba

Recenzenci: dr hab. inż. Przemysław Hubert Czerniejewski, dr hab. Jarosław Daniel Kobak

Dyplom nr 4049.


Gdańsk, 21 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf54.12 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf63.42 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf2.94 MB
PDF icon recenzja_2.pdf1.61 MB
Data publikacji: piątek, 24 czerwca 2016 roku, 10:37
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 grudnia 2020 roku, 10:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba