fbpx Angelika Wanda Słomska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Angelika Wanda Słomska

Angelika Wanda Słomska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2022 roku

magister

Angelika Wanda Słomska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dynamika populacji antarktycznych salp
w Oceanie Południowym: Przeszłe i przyszłe zmiany”

„Population dynamics of Antarctic salps in the Southern Ocean: Past and future changes”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Promotor pomocniczy: dr Anna Panasiuk
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

Dyplom nr 4751.


Gdańsk, 17 marca 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract125.4 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie303.59 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.73 MB
PDF icon Recenzja 2269.04 KB
Data publikacji: czwartek, 3 lutego 2022 roku, 10:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 marca 2022 roku, 10:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin