fbpx Agnieszka Kamińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2022 roku

magister Oceanologii

Agnieszka Kamińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola lądu i morza w kształtowaniu depozycji węgla do zurbanizowanej strefy brzegowej południowego Bałtyku”

„The role of land and sea in the formation of carbon deposition into the urbanized coastal zone of the southern Baltic”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anita Lewandowska prof. UG

Recenzenci: dr hab. Maciej Górka prof. UWr, dr hab. Iwona Kurzyca prof. UAM

Dyplom nr 4763.


Gdańsk, 24 maja 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract128.11 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie141.53 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.34 MB
PDF icon Recenzja 22.5 MB
Data publikacji: wtorek, 25 stycznia 2022 roku, 12:09
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 maja 2022 roku, 12:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin