fbpx Julia Urszula Ziółkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Julia Urszula Ziółkowska

Julia Urszula Ziółkowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2020 roku

magister turystyki i rekreacji

Julia Urszula Ziółkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geograficzne uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego na przykładzie organizacji imprez masowych w powiatach ziemskich Polski Wschodniej”

„Geographical conditions for social capital formation on the example of events organized in land districts of Eastern Poland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Grażyna Chaberek
Recenzenci: dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ PAN, dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

Dyplom nr 4614.


Gdańsk, 14 grudnia 2020 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon julia_ziolkowska_praca_doktorska.pdf2.78 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon julia_ziolkowska_abstract.pdf83.06 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon julia_ziolkowska_streszcznie.pdf85.16 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.61 MB
PDF icon recenzja_2.pdf1.53 MB
Data publikacji: wtorek, 15 grudnia 2020 roku, 14:31
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 grudnia 2020 roku, 13:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka