fbpx Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBałtyk | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBałtyk

Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBałtyk

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 listopada 2015 roku, 22:35

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

SatBałtyk

nr projektu POIG.01.01.02-22-011/09


Wykonawcy:

  • Instytut Oceanologii PAN, Sopot (koordynator)
  • Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  • Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  • Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk

 

sb-sponsor