fbpx Agnieszka Teresa Kąkol | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Agnieszka Teresa Kąkol

Agnieszka Teresa Kąkol

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2020 roku

magister oceanografii

Agnieszka Teresa Kąkol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ struktury populacji i czynników środowiskowych na zawartość hydroksyproliny i kolagenu w skorupiakach bałtyckich”

„The influence of population structure and environmental factors on the hydroxyproline and collagen level in Baltic crustaceans”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Kosakowska, dr hab. Teresa Radziejewska

Dyplom nr 4579.


Gdańsk, 24 lipca 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie635.39 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf651.76 KB
PDF icon recenzja_2.pdf3.22 MB
Data publikacji: czwartek, 30 lipca 2020 roku, 13:38
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 11:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba