fbpx Maja Dominika Musialik-Koszarowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Maja Dominika Musialik-Koszarowska

Maja Dominika Musialik-Koszarowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2019 roku

magister oceanografii

Maja Dominika Musialik-Koszarowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dynamika zmian w rozwoju wybranych gatunków Copepoda z Południowego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Drugi promotor: prof. dr hab. Maria Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Chojnacki, prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Dyplom nr 4534.


Gdańsk, 30 grudnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf1.91 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf2.07 MB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.74 MB
PDF icon recenzja_2.pdf1.6 MB
Data publikacji: wtorek, 4 lutego 2020 roku, 13:43
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 grudnia 2020 roku, 10:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba