fbpx Barbara Ewa Korwel-Lejkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Barbara Ewa Korwel-Lejkowska

Barbara Ewa Korwel-Lejkowska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2019 roku

magister geografii

Barbara Ewa Korwel-Lejkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Aleksander Pietrzak,, dr hab. Wioletta Justyna Kałamucka

Dyplom nr 4464.


Gdańsk, 09 sierpnia 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.8 MB
PDF icon recenzja_2.pdf1.83 MB
Data publikacji: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 9:53
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 17:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba